Annons

Annons

Röntgen behövs för att hitta karies under kronor

Att helt avstå från röntgenbilder vid en karieskontroll på en patient med många lagningar är inte lege artis, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tandläkaren har inte heller utrett sambandet mellan patientens kariessjukdom och tandskador tillräckligt. Därför får han kritik.

Patienten närmar sig 80 år och har gått hos samma tandläkare sedan 1990-talet. Patienten hade redan då många lagningar. Enligt journalen bedömde tandläkaren att den främsta orsaken till kariessjukdomen var bristande munhygien.
När patienten var runt 75 år skrevs en behandlingsplan. Patienten visades hur placken skulle tas bort. Det betonades att han skulle använda tandstickor och skölja med fluor varje dag. Han skulle också kallas till professionell fluorlackning på samtliga tänder fyra gånger om året och karieskontroller varje halvår för att följa kariesutvecklingen. Målet var att karies­aktiviteten skulle minska.
IVO noterar att det inte står i journalen om tandläkaren funderade över eller undersökte om muntorrhet skulle kunna vara en bidragande orsak till patientens kariesproblem. Det finns inte heller några anteckningar om patientens kostvanor.
Underlaget var alltså inte tillräckligt, enligt IVO:s bedömning.

Behandlingsplan följdes inte

Dessutom följdes inte behandlingsplanen fullt ut och målet uppfylldes inte, konstaterar IVO. Patienten besökte tandläkaren, men vid flera besök gjordes akuta behandlingar på grund av att kronor lossnade och för att patienten fick ont och behövde en rotfyllning akut.
Vid första karieskontrollen efter att behandlingsplanen skrevs togs inga röntgenbilder.
Patienten hade multilagade ytor under stiftkronor och kompositkronor, och då går det inte att hitta ny sekundärkaries utan röntgenbilder, menar IVO.
”Vid karieskontrollen … togs inga röntgenbilder vilket IVO finner mycket anmärkningsvärt … Att helt avstå från röntgenbilder vid karieskontroller kan inte anses som lege artis.”
Vid en senare undersökning togs två liggande bite-wingbilder. IVO anser att tandläkaren med tanke på patientens ålder borde ha tagit fyra stående bitewingbilder för att kunna följa bennedbrytningen, även om patientens främsta problem var karies. ”Man behöver se benet för att ställa diagnos.”
Åtgärderna som vidtogs för att bota kariessjukdomen räckte inte till, enligt IVO:s bedömning. Tandläkaren borde ha remitterat patienten vidare till en tandhygienist med bra kunskaper inom beteendemedicinsk prevention.

Upptäck mer