Annons

Annons

Rutinerna skärps efter brister i behandling

En patient i Västra Götalandsregionen förlorar troligen minst tre implantatfixturer. Tandläkaren visste inte att patienten borde vara frisk från parodontal sjukdom innan operationerna gjordes, visar folktandvårdens utredning.

Händelsen har anmälts enligt lex ­Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
För att minska risken för liknande händelser har folktandvården förtydligat sina vårdrutiner. Under våren får tandläkaren kompetensutveckling och strukturerad handledning och kliniken inför ett nytt flödesschema vid behandling av parodontit.
Det börjar när tandläkaren är ganska ny på kliniken. Tandläkaren undersöker patienten ett par veckor innan de första extraktionerna görs, men det finns stora brister i dokumentationen. Exempelvis saknar patientjournalen information om ocklusionsförhållanden, diagnoser och prognosbedömningar.

Diagnoser saknas

Någon terapiplanering finns inte och det är inte dokumenterat om patienten har fått information om behandlings­alternativ eller har lämnat sitt samtycke. Det framgår inte heller om den parodontala behandlingen har följts upp eller utvärderats. Även i fortsättningen är dokumentationen bristfällig.
Tandläkaren uppger att hen trodde att Försäkringskassans tillstånd räckte som diagnos.

Extraherar överkäkständerna

Vid sammanlagt fem besök under en tvåmånadersperiod extraherar tandläkaren alla tänder i överkäken. Tre månader efter att den sista tanden har tagits bort installerar tandläkaren sex fixturer i överkäken, trots att det finns en pågående parodontal sjukdom i underkäken. Fyra månader efter fixturinstallationerna utförs distansoperationerna, och ungefär fem veckor senare får patienten en helkäksbro i överkäken.
Tio månader efter att patienten har fått sin överkäksbro påbörjar tandläka­ren en totalextraktion av tänderna i under­käken. Ett par månader efter sista extraktionen installeras fyra fixturer trots att det nu finns en pågående parodontal sjukdom i överkäken.

Periimplantiten förvärras

Efter tre månader utförs distansoperationer och två månader senare får patienten en helkäksbro i underkäken.
Parallellt med det går patienten på kontroller hos tandhygienister. Djupa fickor kring implantaten i överkäken dokumenteras. Så småningom konstateras det att periimplantiten inte kan hävas med scaling och egenvård.

Remitterar till specialist

Tandläkaren skickar en remiss till specialistkliniken, men eftersom remissen inte är fullständig fördröjs processen.
”Tandläkaren har inte följt de principer som råder för god vård utförd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet vad gäller installation av fixturer under friska parodontala förhållanden”, skriver folktandvården i sin utredning.

Upptäck mer