Annons

Annons

Så behandlar du friska sjuka

Munhålan påverkas av flertalet behandlingar och läkemedel, exempelvis cytostatika och strålning, som kan ge långvariga komplikationer. Därför är det angeläget att allmäntandvården har tillräckliga kunskaper om komplikationerna och hur de ska behandlas.

Karin Garming-Legert. Foto: Annika af Klercker

Karin Garming-Legert.
Foto: Annika af Klercker


På symposiet ”De friska sjuka i tandvården – vad finns det för risker?” kommer exempel på komplikationer som allmäntandvården kan stöta på att tas upp, exempelvis muntorrhet, trismus, kronisk Graft vs och Host disease. Föreläsaren, biträdande övertandläkaren Karin Garming Legert, kommer också att berätta hur man kan förebygga, diagnosticera och behandla komplikationerna.
– Exempelvis kommer det att handla om cancerbehandlade patienter, som högst troligt blir muntorra av behandlingen, och alla de komplikationer en besvärlig muntorrhet medför. Dessutom finns risken att patienten till följd av cancerbehandlingen fortfarande är immunosupprimerad, vilket gör att patienten kan vara predisponerad för infektioner, berättar Karina Garming Legert, och tillägger:
– Diagnostiken är förstås jätteviktig, men också att informera om hur patienten själv bör ta hand om sig för att minimera risken att drabbas av komplikationer.
Enligt Karin Garming Legert finns det mycket kunskap ute i allmäntandvården om detta, men även en osäkerhet och en rädsla att missa något i vården av dessa patienter.
– Med tanke på att allt fler patienter som genomgår avancerade medicinska behandlingar överlever och kommer att omhändertas inom allmäntandvården är det viktigt att behandlaren känner sig förtrogen med vilka komplikationer man kan undvika och förebygga.

Upptäck mer