Annons

Annons

Så bemöter du rädslan för fluor

Oro för fluor sprider sig i sociala medier, bland annat i grupper för småbarnsföräldrar. Tandvårdspersonalen behöver kunna förmedla information om fluor på ett pedagogiskt sätt.

Fluor och oron för fluor tas upp på ett symposium på årets odontologiska riksstämma. Trots att vetenskapen visar att fluortandkräm motverkar karies är det många som känner oro.

Peggy Näsman.

Peggy Näsman.


Symposiet tar upp fluoridintag och samband med olika sjukdomar. Det handlar också om tandhälsoeffekter och toxikologi.
Peggy Näsman medverkar vid symposiet FluORO. Hon är doktorand vid Karolinska institutet och forskar om hur fluor påverkar hälsan.
Vad kommer ni att ta upp på symposiet FluORO på riksstämman?
– Vi kommer att sammanfatta tillgänglig kunskap om fluor och ta upp rykten om hur fluor i tandvården kan påverka människor och karies.
Hur ska tandvårdspersonal bemöta ”fluORO”?
– Tandvårdspersonal ska kunna tillräckligt om fluor för att svara på frågor. När patienter är oroliga ska fokus ligga på att förmedla relevant kunskap om toxicitet och om att särskilja fluor och fluorid.
Vad gör man om man inte når fram med budskapet att fluor motverkar karies?
– Man når nog fram med budskapet att fluorider motverkar karies, det tror vi alla patienter vet. På symposiet kommer vi också att diskutera om och hur alternativa strategier skulle kunna ha effekt mot karies hos dem som inte vill använda fluorider.

Upptäck mer