Annons

Annons

Så kan placerade barn få bättre munhälsa

Barn och unga som placeras i familjehem eller institutionsvård har sämre munhälsa än barn som inte är placerade. Socialstyrelsen presenterar nu förslag på hur det kan förbättras.

Socialstyrelsen har kartlagt hur kommuner, regioner och tandvårdskliniker arbetar med placerade barns munhälsa och tandvård och har undersökt hur det ligger till med munhälsan och tandvårdskontakterna hos placerade barn. Resultaten presenteras i dag i en ny rapport.
Socialstyrelsen konstaterar bland annat att barn i placering kan få bättre tänder om de som vårdar dem får mer stöd från socialtjänsten och tandvården. Mer information om munhälsa och munhygien samt om regionernas listnings- och kallelsesystem bör ingå i familjehemsutbildningen, till exempel.
Kunskapsstöd om munhälsa
Socialstyrelsen överväger att ta fram ett grundläggande kunskapsstöd riktat till socialtjänsten om munhälsa och tandvård för barn. Socialtjänstens handläggare och chefer behöver lägga mer uppmärksamhet på munhälsa och tandvård – i samband med utredning, när barn placeras eller under placeringstiden.
För att kunna göra det, behöver de kunskap – dels om munhälsa och tandvård för placerade barn och unga, dels om vad konsekvenserna av dålig munhälsa annars blir.
Bättre samverkan behövs
Socialstyrelsen anser också att barn bör erbjudas en munhälsoundersökning i samband med placering. Samverkan mellan tandvård och socialtjänst behöver utvecklas.
Regionerna ska erbjuda tandvård till alla barn bosatta inom regionen. I dag är förutsättningarna olika beroende på placeringsform och på var i landet ett barn placeras.
Riksstämman 2020
Ett seminarium om de viktigaste resultaten från Socialstyrelsens kartläggning om placerade barns munhälsa och tandvård finns tillgänglig på årets digitala odontologiska riksstämma senare i dag och ungefär ett år framåt.

Álfheiður Ástvaldsdóttir

Álfheiður Ástvaldsdóttir


Álfheiður Ástvaldsdóttir, tandläkare, forskare och odontologiskt sakkunnig på Socialstyrelsen, medverkar.
Socialstyrelsens nya rapport ”Munhälsa och tandvård för placerade barn” finns här.
Socialstyrelsens rapport baseras bland annat på en tidigare rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
Janet Suslick

Upptäck mer