Annons

Annons

Samarbete krävs för bättre munhälsa

Personer med omsorgsbehov och funktionsnedsättningar har svårt att berätta när de har problem med tänderna och söker sällan tandvård. De har också färre egna tänder och oftare avtagbara proteser än resten av befolkningen. Det visar en ny doktorsavhandling.

Angelika Lantto, verksamhetschef på Tandvårdens kompetenscentrum i Norrbotten, lade fram sin avhandling i februari vid Karolinska institutet. Avhandlingen heter ”Tandförluster och protetiska ersättningar bland personer med omsorgsbehov och funktionsnedsättningar”.
Hon har kartlagt samband mellan tandförluster, protetiska konstruktioner och livskvalitet hos personer i Norrbotten med omsorgsbehov och funktionsnedsättningar. Hon har också jämfört dem med en allmän population.
Det visar sig att personer med funktionsnedsättningar och omsorgsbehov har betydligt fler tandförluster och avtagbara proteser och färre tand- och implantatstödda proteser.
De har svårt att berätta när de har problem med tänderna eller proteserna och söker sällan tandvård. Därför behöver deras behov identifieras utanför tandvården, anser Angelika Lantto.
Om de inte själva uppfattar oral ohälsa och inte söker tandvård när de behöver göra det, var bör ansvaret ligga?
– Det är viktigt att respektera alla personers integritet och rätt att själv bestämma över sin kropp och hälsa. Principen om informerat samtycke gäller naturligtvis även för denna grupp. Samtidigt behöver den som inte har förmåga att ta hand om sig själv hjälp med att förstå att man måste sköta tänderna och hur man gör det, säger hon.
Aktivt engagemang
Det är viktigt att de som hjälper till med munhygienen lägger märke till problem i munnen och berättar om det när de kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. Även hälso- och sjukvården bör aktivt ta upp fråga om munhälsan, till exempel när nutritionsproblem berörs.
Personer med funktionsnedsättningar och omsorgsbehov behöver också ha regelbundna kontakter med tandvården. Angelika Lanttos forskning visar att det inte alltid är så i dag.

”Vi behöver se över hur tillgängligheten till tandvård kan öka.”

– Regelbundna tandvårdsbesök bör vara inplanerade utifrån en individuell riskvärdering. Men de som hjälper personerna med daglig munvård bör alltid ge akt på onormala förändringar och ta kontakt med tandvården när det behövs.
– Ibland kan bristen på kontinuerlig kontakt med tandvården bero på att det är väldigt svårt för personer i denna grupp att rent praktiskt ta sig till tandvården, så vi behöver se över hur tillgängligheten till tandvård kan öka.
Läs mer om Norrbottens satsning på forskning i ”Forskning blir viktigare i norr”.

Upptäck mer