Annons

Annons

Samband mellan parodontit och plack i halsartärerna

Personer med parodontit har i högre utsträckning plack i halsartärerna, något som ökar risken för stroke, visar ny svensk studie.

Allt fler studier pekar på ett samband mellan parodontit och olika hjärt-kärlsjukdomar. Nu kommer ytterligare en pusselbit som visar ett samband mellan parodontit och plack i halsartärerna, också kallat karotida plack eller halsartärstenos.
Svenska forskare har undersökt drygt 800 personer ur den så kallade Malmö Offspring Dental Study, MODS, med en snittålder av 53 år. Deltagarnas halsartärer kontrollerades med ultraljudsundersökning där både tjockleken och utbredningen av placken registrerades. Den parodontala statusen fastställdes med hjälp av klinisk undersökning och röntgenbilder.
Med hjälp av regressionsanalys kan forskarna visa att patienter som hade måttlig till svår parodontit hade 75 procent högre sannolikhet att ha plack i halsartärerna. Detta efter att forskarna kontrollerat för faktorer som ålder, kön, rökning, utbildningsnivå, fasteglukos, artärtryck, LDL-kolesterol och medicinering med blodtrycksänkare samt lipidsänkare.

Upptäck mer