Annons

Annons

SBU svarar om hydroxylapatit i tandkräm

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om effekten av hydroxylapatit i tandkräm, på karies? Det har SBU nyligen tittat på.

Frågan ställdes nyligen till upplysningstjänsten hos SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Det enkla svaret lyder: Ingen systematisk översikt finns som är relevant för frågan.
Däremot identifierade SBU:s litteratursökning fyra artiklar från primärstudier. I två av studierna har man undersökt effekten av tandkräm som innehåller hydroxylapatit på primära tänder hos barn, och i två undersöktes effekten på permanenta tänder.
I studierna på primära tänder mättes nya kariesskador i den ena och ytstrukturförändringar i emaljen i den andra. I studierna på permanenta tänder mättes effekten av hydroxylapatit-innehållande tandkräm på emaljkaries efter, respektive under, tandreglering.

Inga resultat redovisas

Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias, som alltså kan vara betydande, så inga resultat eller slutsatser har redovisats i svaret.
Hydroxylapatit är den huvudsakliga oorganiska komponenten i alla humana hårdvävnader, som tänder och ben.
Studier in vitro i laboratoriet, och in situ där tandbitar (från djur eller människa) fixeras i munnen på försökspersonen, har visat resultat som tyder på att hydroxylapatit som mikrokristaller eller nanopartiklar kan infiltrera och remineralisera emalj och dentin. Baserat på det har det föreslagits att hydroxylapatit, som inte har några kända toxiska effekter, skulle kunna ersätta fluoriden i tandkräm med bibehållen kariesskyddande effekt.

Upptäck mer