Annons

Annons

Sex lärosäten vill utbilda tandhygienister

2019 blir tandhygienistutbildningen formellt treårig. Sex lärosäten vill starta den nya utbildningen nästa år.

Utbildningen förändras så pass mycket att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har bestämt att lärosätena som vill utbilda tandhygienister måste ansöka på nytt för att få utexaminera studenter från den nya utbildningen.
När ansökningstiden gick ut den 15 oktober hade sex lärosäten sökt tillstånd hos UKÄ:
* Umeå universitet
* Göteborgs universitet
* Karolinska institutet
* Malmö universitet
* Högskolan Kristianstad
* Högskolan i Jönköping (Jönköping University)
Det är samma lärosäten som utbildar tandhygienister i dag.
Beslut i mars
Under andra delen av november kommer UKÄ att intervjua företrädare för varje utbildning. Senast i mars nästa år räknar UKÄ med att ha fattat beslut.
Om UKÄ finner brister i ansökningarna, innebär det att berörda lärosäten inte får anta studenter förrän tidigast vårterminen 2020.
Redan i dag erbjuder de sex lärosätena ett tredje år på hygienistutbildningen, men det är inte alltid obligatoriskt och upplägget är olika. Bara två av tre studenter har läst det tredje året.
Janet Suslick

Upptäck mer