Annons

Annons

Slarvig förskrivning ger IVO-kritik

Tandläkaren skrev att patienten skulle ta en tablett Stesolid en timme före tandläkarbesöket – men förskrev 175 tabletter. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det var ett apotek i Västra Götaland som slog larm om tandläkarens förskrivning av narkotika. IVO undersökte tandläkarens förskrivningar under en tremånadersperiod med hjälp av E‑hälsomyndighetens receptregister och granskade sedan tandläkarens journaler för två patienter.
Förutom 175 tabletter av det ångestdämpande och lugnande narkotikapreparatet Stesolid förskrev tandläkaren under samma period och till samma patient även 150 tabletter av opioiden Tramadol mot tandvärk. Läkemedelsförskrivningarna saknas i patientjournalen.
Patienten behövde preparaten på grund av bettfysiologiska problem, enligt tandläkaren, men journalen saknar en indikation för medicineringen. Tidigare försök med icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) hade inte hjälpt, men det står inte heller i journalen.
Journalen saknar även ett resonemang kring om det var rätt att skriva ut preparaten med tanke på att patienten hade en psykisk funktionsnedsättning och tog ett antal andra läkemedel.
Enligt IVO:s beslut har tandläkaren ”underlåtit att iaktta den särskilda försiktighet som förordas vid förskrivning av narkotiska läkemedel”.
I ett annat fall förskrev tandläkaren 100 tabletter av det smärtstillande preparatet Panocod i samband med extraktion och installation av implantatskruvar. Läkemedelsförskrivningen dokumenterades inte i patientjournalen, vilket medför risker för patientsäkerheten, enligt IVO.
Tandläkaren får kritik från IVO för oförsiktig förskrivning av narkotiska läke­medel och för bristfällig journal­dokumentation.

Upptäck mer