Annons

Annons

Smart utbildning om antibiotika lanseras

Nu finns en uppdaterad version av webbutbildningen antibiotikasmart.se med nytt innehåll riktat till tandvården.

Genom patientfall med kommentarer och kortfrågor, allt organiserat i spelform, finns nu särskilt material riktat till tandvården i antibiotika­smart.se, en webbutbildning om antibiotika som hittills främst riktat sig mot primärvården.
– Eftersom tandvården står för 7 procent av all antibiotikaförskrivning så vill vi ha tandläkarna med på tåget i strävan mot minskad förskrivning, berättar Annika Hahlin, apotekare på Strama Stockholm som i samarbete med nationella Stramagruppen för tandvård ansvarat för utformningen av det material som riktar sig till tandvården.
– Vi har utgått från Läkemedelsverkets riktlinjer för behandling av infektioner och för profylax, där det ju har varit lite olika bud om hur restriktiv man bör vara när det gäller riskpatienter.
Annika Hahlin beskriver upplägget som handfast och kliniknära information, snarare än teorikapitel.
Den som tar sig igenom webbutbildningen, som är gratis, med minst 70 procent godkänt kan dessutom ladda ner ett diplom.
Utbildningen för tandläkare har finansierats av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, via Programråd Strama.

Upptäck mer