Annons

Annons

Snabb pendling på Stationen

I Uppsala har folktandvården öppnat en klinik som bara arbetar med undersökningar, enklare behandlingar och akuttandvård. Syftet är att avlasta de övriga hårt belastade klinikerna. Tandläkarna varvar arbetet på Stationen med jobb på vanliga kliniker och tycker att omväxlingen är stimulerande.

Klockan närmar sig tolv på måndagen och tandläkare Anna Langendorf ska strax börja ett undersökningspass. Under de närmaste timmarna är tidboken fylld av en lång rad undersökningspatienter, en var tionde minut. Hon kommer att pendla mellan två rum där tandsköterskor har förberett patienterna så mycket som möjligt.
– Jag tycker om när det går undan så det här är en rolig utmaning. Jag kan ha 20 undersökningar på en förmiddag. Men det skulle aldrig gå utan mycket kompetenta tandsköterskor, säger Anna Langendorf.

Nytt sätt att organisera

Hon arbetar på folktandvårdskliniken Stationen i centrala Uppsala. Kliniken öppnade i april 2018 som en följd av det starka patientrycket i den snabbt växande staden. Den drivs som ett projekt för att testa ett nytt sätt att organisera folktandvårdens arbete.
– Det här är en folktandvården-light-klinik för patienter som upplever sig som friska. Vi är en ventil för övriga kliniker så att de kan koncentrera sig på patienter som kräver mer avan­cerad behandling, berättar verksamhetschef Michael Robinsson.

Enklare lagningar och bettskenor

Stationen har tolv anställda, var­av fyra är tandläkare. Men eftersom tandläkarna växlar veckovis mellan att jobba på Stationen och den närbelägna kliniken på Vretgränd så är det aldrig mer än två tandläkare på plats samtidigt. Kliniken tar emot patienter som sökt sig hit för att få en undersökning. En del har sett annonser för Stationen medan andra har stått i kö på andra kliniker men fått rådet att vända sig hit.
På Stationen går ungefär hälften av tiden åt till undersökningar. På den övriga tiden gör tandläkarna enklare lagningar, bettskenor och akuttandvård. Tandhygienister och tandsköterskor jobbar på toppen av sin kompetens.

Nadia Azimi

Tandhygienisten Nadia Azimi tycker att samarbetet på den nya kliniken fungerar bra. Arbetstidsförkortningen var ett av skälen till att hon sökte sig hit.


Tandhygienist­erna gör undersökningar och har egna patienter. Tandsköterskorna har en nyckelroll vid de snabba och effektiva undersökningspassen, men de har också egna patientbehandlingar när de arbetar med profylax och depurerar supragingivalt.
– Vi har utvecklat ett arbetssätt som gör att vi kan hantera stora flöden av patienter, säger Michael Robinsson.

Odontologiska utmaningar

Om patienterna behöver mer avancerad vård så får de en tid på kliniken på Vretgränd, hos samma tandläkare som de mött på Stationen.
– Vretgränd är en konventionell klinik där det finns möjligheter att göra svårare behandlingar och få ett kollegialt stöd. Det är viktigt att tandläkarna arbetar där varannan vecka och får odontologiska utmaningar, annars skulle jobbet bli för ostimu­leran­de, säger Michael Robinsson.

Arbetstidsförkortning

På Stationen arbetar alla utom klinikledningen i skift, 7–12 eller 12–19, alla ­dagar utom fredagar. De har ­också arbetstidsförkortning och arbetar 36 timmar per vecka med heltidslön.
– Anledningen till att vi har arbetstidsförkortning är att de anställda jobbar i högt tempo och har höga krav på sig, säger Michael Robinsson.
Flera i personalen nämner arbets­tids­förkortningen som ett viktigt skäl till att de sökt sig till Stationen.
– Det var möjligheten att få jobba mycket med akuttandvård som var den främsta orsaken till att jag sökte mig hit. Men kortare arbetstid var också lockande, och så tyckte jag att det var spännande att pröva ett nytt arbetssätt efter 20 år som tandläkare i folktandvården, säger tandläkaren Anna Langendorf.

Undersökning direkt

När Stationen öppnade var det en klinik helt utan patienter. Folktandvården annonserade för att berätta att här finns en klinik där du kan få tid för undersökning direkt.
– Vi trodde att det skulle bli rusning eftersom köerna till våra andra kliniker varit långa. Men så blev det inte, det blev en ganska försiktig start. Men nu sprids ryktet om att vi finns här och vi växer gradvis med 10–20 nya patienter per dag, berättar Michael Robinsson.

Personal med erfarenhet

I dag har Stationen 3 000 patienter och en beräknad kapacitet på 10 000. Läget i staden är bästa tänkbara, med Central­stationen tvärs över gatan. Studenter är en stor målgrupp.
När kliniken startade sökte man personal med stor erfarenhet och vilja att ta mycket eget ansvar.
– Man måste ha erfarenhet för att jobba så här, det är för tufft för dem som inte har hunnit landa i yrket, säger Michael Robins­son.

Sisam Soria

Sisam Soria


Tandsköterskan Sisam ­Soria tycker att en av de stora skillnaderna jämfört med en vanlig klinik är att sköterskorna inte jobbar i team med en viss tandläkare, utan att alla arbetar med alla.
– Det kan låta som om undersökningspassen är stressiga, men det tycker inte jag. Vi sköterskor har patienterna i 20 minuter så vi har tid att prata med dem, säger hon.

Återhämtningspaus

Stationen drivs som ett projekt och så här långt är erfarenheterna goda. Den har lättat på trycket på övriga kliniker.
– Verksamheten är ny och vi har ett högt tempo. Då är det ­extra viktigt att vi i ledningen har stora öron och lyssnar på personalen. Efter ett tag lade vi till exempel in en återhämtningspaus i undersökningspassen för att skapa lite luft i systemet, säger Michael Robinsson.
– Vi är fortfarande i en uppbyggnadsfas. Det återstår att se om vi kan få en hållbar ekonomi i kliniken, arbetstidsförkortning innebär ju en kostnad, ­säger han.

Upptäck mer