Annons

Annons

Socialstyrelsen vill att fler tandläkare utbildas

Antalet utbildningsplatser för tandläkare bör ökas något, tills den regionala obalansen i tillgång på tandläkare är åtgärdad. Det anser Socialstyrelsen.

Efterfrågan på tandläkare överstiger tillgången, enligt de flesta landsting och regioner, visar Socialstyrelsens årliga enkät. Det gäller speciellt för erfarna tandläkare och specialister.
Endast två landsting/regioner tycker att det råder balans.
Det finns också stora regionala skillnader. Det är fortfarande särskilt svårt att rekrytera tandläkare till glesbygd och mindre tätorter.

Färre pluggar utomlands

För första gången på tio år minskar antalet tandläkarstuderande utomlands som får svensk studiemedel, 396 personer 2015 jämfört med 416 året innan. Men 2005 var det bara 78 personer som tog studielån för att läsa till tandläkare i utlandet.
Bara en liten andel av tandläkarna som jobbar inom tandvården i Sverige har utländsk utbildning. Cirka fem procent är utbildade i ett annat land inom EU/EES och sju procent utanför EU/EES. Resten har svensk tandläkarutbildning.

Fler platser för tandhygienister

Tillgången på tandläkare var i stort sett oförändrad mellan 2008 och 2013, medan antalet tandhygienister ökade med tio procent under samma period.
Trots det bör antalet utbildningsplatser för tandhygienister utökas, anser Socialstyrelsen.
NPS-rapporten innehåller också den senaste statistiken om tandläkare och tandhygienister i Sverige, från november 2013. Ett axplock:

  • 7 747 tandläkare jobbade inom tandvården 2013, varav 901 specialister.
  • 469 tandläkare arbetade med utbildning och administration, varav 131 specialister.
  • 4 076 tandhygienister jobbade inom tandvården. 142 hygienister arbetade med utbildning och administration.
  • Antal tandhygienister per tandläkare är störst i Gävleborgs län (1,1) och minst i Stockholm (0,4). Genomsnittet i landet är 0,5.

Läs rapporten Nationella planeringsstödet 2016 här.

Upptäck mer