Annons

Annons

Sockerfritt tuggande minskar S mutans

Sockerfritt tuggummi minskar Streptococcus mutans, enligt en metaanalys av 13 studier. Studierna var dock av medelmåttig kvalitet.

När en grupp som tuggar sockerfritt tuggummi jämförs med en kontrollgrupp, visar det sig att det sockerfria tuggummit sänker mängden Streptococcus mutans. Skillnaden är statistiskt signifikant. Det visar en metaanalys av tretton studier, var­av elva studier enbart använde xylitoltuggummi.
Det var i snitt 0,42 gånger mindre S mutans i gruppen med sockerfritt tuggummi. Om man bara tog med studier med enbart xylitoltuggummi var det 0,46 gånger mindre. Inga biverkningar var rapporterade.
Deltagarna fick tugga 2–5 gånger dagligen. Kontrollgruppen hade i åtta studier ingen intervention och i tre studier hade kontrollgruppen ett kontroll- eller placebotuggummi. I en studie hade kontrollgruppen fått fluoridlackning och i en annan probiotika.

Stimulerar saliv

Artikelförfattarna efterlyser framtida studier på sockerfritt tuggummi då många studier var av medelmåttig kvalitet, som exempelvis bristande randomisering eller bristande blindning, vilket riskerar leda till bias och selektiv rapportering. Hälften (sju) av studiernas konfidensintervall inkluderar noll, det vill säga en icke signifikant skillnad mellan kontroll och sockerfritt tuggummi.
Fördelar med sockerfritt tuggummi är att tuggandet stimulerar saliv och att xylitol och sorbitol har bakteriehämmande effekt. Xylitol konkurrerar med socker som föda för S mutans, men utan att ge mjölksyra. Xylitol hämmar också S mutans bindning till tänderna.

Upptäck mer