Annons

Annons

Sötningsmedel kan också ge karies

Kommersiella sötningsmedel med stevia och aspartam gav karies i labbmodell, medan ren stevia, ren aspartam och xylitol inte gjorde det. Tillsatser är boven.

Forskare från University of Sao Paolo i Brasilien utvärderade hur sötningsmedel bidrog till bakterietillväxt, produktion av mjölksyra samt demineralisering på tandprovmaterial från nötdjur. Sammanlagt 228 tandprover ingick i studien.

Stevia, aspartam eller xylitol

Forskarna jämförde tre kommersiella sötningsmedel, de innehöll stevia, aspartam eller xylitol. De två förstnämnda sötningsmedlen hade tillsatser av laktos, upp till 95 procent, som är ett vanligt fyllnadsmedel i tabletter.
Både stevia och aspartam är många gånger sötare än socker och behöver spädas ut. Xylitol är däremot ungefär lika sött i smaken som vanligt socker och det kommersiella sötningsmedlet innehöll bara xylitol. I studien inkluderades också ren stevia och ren aspartam, liksom vanligt socker.

Bidrar till karies

De kommersiella varianterna med stevia och aspartam samt socker bidrog till likartat hög produktion av mjölksyra. Ren stevia, ren aspartam och xylitol gav låg produktion. Liknande mönster sågs vid demineralisering och bakterietillväxt.
Slutsatsen är att rent sötningsmedel inte bidrar till karies, men kommersiella sötningsmedel kan göra det. Skillnaden är tillsatserna, och författarna misstänker framför allt laktos. Det är möjligt att bakterierna i frånvaro av annan näring kan använda laktos. Det finns också bevis för att Streptococcus mutans efter att upprepade gånger utsatts för laktos, kan anpassa sig och producera mjölksyra från det.

Upptäck mer