Annons

Annons

Nyheter 2023-03-01

Stafettandläkare finns i flera regioner

Anpassade arbetstider och bra löner är två sätt att få äldre tandläkare att jobba på platser där det är ont om tandläkare. Foto: Colourbox

Flera regioner löser numera bristen på tandläkare med externa eller interna stafettandläkare.

Anna Cestar

Det finns olika typer av lösningar för att täcka tandläkarbristen inom folktandvården i landet. Några regioner anlitar externa stafettandläkare i vissa områden eller på vissa kliniker. En del arbetsgivare har interna poolsystem och andra skickar personal mellan klinikerna när det behövs.
– På de flesta håll sker de interna lösningarna på frivillig basis, men inte överallt, berättar Anna Cestar, ombud och jurist på Tjänstetandläkarna (TT).

Ersättningen till tandläkare som jobbar där det är svårt att rekrytera kan variera mellan noll kronor och 10 000 kronor beroende på arbetsgivare och avstånd. Det förekommer också att tandläkare får resa minst ena vägen på arbetstid.

Resurspool i Stockholm

Inom Folktandvården Stockholms län AB finns till exempel en resurspool som är en egen enhet med anställd personal som kan hyras in av olika kliniker.

– Den har funnits i sju, åtta år och under åren har det varierat hur många som har varit anställda där. Det har funnits både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i resurspoolen, berättar Ulrika Rebhan, ordförande i Tjänstetandläkarna Stockholm.

De som är anställda i resurspoolen har ett lönetillägg och lite andra förmåner.

– Tanken är att de ska kunna hjälpa till vid akut sjukdom, men vad jag vet blir det ofta så att tandläkarna arbetar längre perioder på enskilda kliniker som har svårt att rekrytera.

Främst gäller det klinker som ligger långt ifrån Stockholms stad, till exempel Nynäshamn och Norrtälje, men enligt Ulrika Rebhan är det svårt att säga hur många vakanser som finns.

– Vissa kliniker avvaktar med att annonsera igen om de inte har fått några sökande efter en tidigare annons. Därmed finns det de facto vakanser.

Enstaka externa stafettandläkare

Region Norrbotten har i undantagsfall använt sig av stafettandläkare utifrån.

– Externa stafettandläkare har vi haft på plats med enstaka tandläkare under ett fåtal veckor vid en klinik. Det är på intet sätt det vi ser som en lösning på tandläkarbristen inom folktandvården, berättar Maria Pettersson, verksamhetsområdeschef Folktandvården.

Annars finns det interna stafettandläkare inom regionen.

– Vi har sedan många år ett system med intern rörlighet inom länet för att om möjligt fördela tillgängliga resurser på bästa sätt. Flera pigga pensionärer stöttar periodvis också upp vid våra kliniker, säger hon.

Olika tillägg

Förutom tillägg för tandläkare som arbetar på vissa orter eller i vissa områden har många folktandvårdsorganisationer andra former av tillägg. Villkoren och namnen varierar. Det finns tillägg för handledare och för tandläkare med lång erfarenhet, tillägg för nischade tandläkare, lördagstillägg, chefstillägg med flera. TT vill gärna se att alla tillägg bakas in i den ordinarie lönen.

Satsa på äldre tandläkare

Ett annat sätt att få tandläkarna att räcka till är att satsa på de äldre inom yrket.
– Att lagstiftningen anpassas för ett längre arbetsliv är en fantastisk möjlighet för arbetsgivarna, men de måste erbjuda goda villkor för att äldre arbetstagare ska orka stanna kvar i arbetslivet, säger Anna Cestar.
Hon föreslår bland annat anpassade arbetstider och arbetsuppgifter samt bra löner i TT:s rapport om löneöversynen 2022.

Upptäck mer