Svag löneutveckling för tandläkare – påslaget under ”märket”

Svag löneutveckling för tandläkare – påslaget under ”märket”

Mer än hälften av löneförhandlingarna slutade i oenighet mellan facket och arbetsgivaren, visar Tjänstetandläkarnas löneöversyn för 2023.

Nyheter

Jämtland Härjedalen lönesatsar för bättre bemanning

Jämtland Härjedalen lönesatsar för bättre bemanning

Ett tapp på tolv allmäntandläkare kring årsskiftet fick Folktandvården Jämtland-Härjedalen att agerat snabbt. På gruppnivå höjs tandläkarlönerna med 8,6 procent med en ambition att ”klättra” till mittskiktet lönemässigt jämfört med övriga regioner.

Nyheter

Löner hänger inte med inflationen i år

Löner hänger inte med inflationen i år

Lönerna lär inte öka lika mycket som kostnaderna för anställda tandläkare 2023, enligt Anna Cestar, ombud och jurist på Tjänstetandläkarna (TT).

Nyheter

Stafettandläkare finns i flera regioner

Stafettandläkare finns i flera regioner

Flera regioner löser numera bristen på tandläkare med externa eller interna stafettandläkare.

Nyheter

Tandläkarlöner fortsätter att stiga

Tandläkarlöner fortsätter att stiga

Lönerna för allmäntandläkare fortsätter att stiga. Under 2022 steg lönen i genomsnitt med två tusen kronor per månad. Det visar lönestatistik från Tjänstetandläkarna (TT).

Nyheter

Topplön och tipsarbonus nya lockbeten i Norrbotten

Topplön och tipsarbonus nya lockbeten i Norrbotten

Tandläkarlöner i Sverigetopp ska göra skillnad för Folktandvården Norrbotten i kampen om kompetensen. En treårig lönesatsning kombineras med nya grepp som start- och rekryteringsbonusar, och på sikt även hyrtandläkare.

Nyheter

Tandläkarlönerna varierar stort över landet

Tandläkarlönerna varierar stort över landet

Medellönen för tandläkare har ökat med nästan 2 000 kronor per månad. Det visar Tjänstetandläkarnas lönestatistik för år 2021. Det finns dock stora variationer i lönenivå beroende på var man arbetar. Ingångslönerna är lägst i storstadsområden.

Nyheter

Tandläkarnas löner ökar med tre procent

Tandläkarnas löner ökar med tre procent

Tjänstetandläkarnas medlemmar får ett lönepåslag på drygt tre procent år 2020, enligt en preliminär beräkning som presenterades i samband med Tjänstetandläkarnas föreningsmöte i slutet av november.

Nyheter

Fusk, löner och hygien toppar år 2019

Fusk, löner och hygien toppar år 2019

Nya regler, tandläkarlöner och IVO-anmälningar är det flest har läst om på Tandläkartidningens webbplats under 2019. Även en kontroversiell film om rotfyllningar och fuskande tandläkarstudenter väckte mycket intresse.

Etik

Tandläkarlönerna är lägst i Stockholm

Tandläkarlönerna är lägst i Stockholm

Lönerna för tandläkare fortsätter att öka, men lönenivåerna skiljer sig över landet. Lägst är lönerna i Stockholm och Jönköping. Högst är de i Gävleborg. Det visar Tjänstetandläkarnas lönestatistik för år 2019.

Nyheter

Brist på specialister pressar upp lönerna

Bristen på specialister gör att övertandläkarnas löner ökar, enligt Mats Olson, ombudsman på Tjänstetandläkarna (TT).

Nyheter

Tandläkarlöner ökar

Medianlönen för distriktstandläkare har ökat med runt 500 kronor i månaden på ett år, enligt Tjänstetandläkarnas senaste lönestatistik.

Nyheter

Löner, dramatik och etik i topp år 2018

Löner, dramatik och etik i topp år 2018

Förändrade löner, kliniken som förstördes i en brand och indragna legitimationer har väckt mycket intresse under året. Att svensk tandvård har fått en ny specialitet och vilka som blev årets studenter var också populär läsning.

Etik

Från bäst till sämst tandläkarlön på fem år

Från bäst till sämst tandläkarlön på fem år

Medianlönen för distriktstandläkare är lägst i Jönköpings län – 36 880 kronor i månaden före skatt. För fem år sedan var det precis tvärtom. 2012 hade distriktstandläkarna i Jönköping högst medianlön – 45 800 kronor.

Nyheter

Låga löner i Stockholm

Låga löner i Stockholm

Erfarna tandläkare inom folktandvården i Stockholm tjänar mindre än tandläkare i övriga landet. De får även lägre påslag i år.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons