Annons

Annons

Starka samband mellan parodontit och flera sjukdomar

Patienter med parodontit löper en ökad risk för olika systemsjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Mycket talar för att parodontit är en direkt bidragande orsak till hjärtinfarkt, enligt Lars Rydén, professor emeritus i kardiologi vid Karolinska institutet.
Han presenterade resultat från en stor nationell studie om parodontit och kranskärlssjukdom (Parokrank) som omfattar drygt 800 patienter i dag vid årets odontologiska riksstämma, som pågår nu på Svenska mässan i Göteborg.
– Vi vet att det råder starka samband, men vi vet ännu inte att det går att förebygga hjärtkärlsjukdom genom att behandla parodontit, sade Björn Klinge, moderator vid programpunkten Munnen – en del av kroppen.
Björn Klinge är dekanus vid odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, professor i parodontologi och vetenskaplig redaktör för Tandläkartidningen, bland annat.
Riskfaktorerna för parodontit och hjärtkärlsjukdom är i stort sett de samma. För att undvika sjukdomarna ska man exempelvis undvika att röka, att bli överviktig och att få diabetes, speciellt om man har sjukdomarna i familjen. Socioekonomiska faktorer påverkar också risken att få sjukdomarna.
Kopplingar mellan diabetes och parodontit
Många patienter som får hjärtinfarkt för första gången visar sig också ha okänd diabetes eller förstadiet till diabetes, berättade Anna Norhammar, överläkare och docent i kardiologi vid Karolinska institutet.
Det finns också kopplingar mellan diabetes och parodontit. Bland patienter med svår parodontit har 18 procent oupptäckt diabetes.
Parodontit är vanligare hos diabetiker och kan påverka blodsockret negativt.
– Det finns en ökad risk för parodontit hos diabetiker, speciellt om blodsockerkontrollen är dålig, sade hon.
Att behandla parodontit sänker blodsockret hos diabetiker på sikt, men behandlingen måste upprepas varje halvår.
Det kan finnas ett tvåvägsförhållande mellan diabetes och parodontit, det vill säga att sjukdomarna påverkar varandra, enligt Anna Norhammar.
Testa blodsockret hos tandvården?
– Tandläkare bör informera patienter som har svår tandlossning att de kanske kan ha oupptäckt diabetes. Ju tidigare patienter känner till att de har en sockerstörning, ju tidigare kan de ändra livsstil för att fördröja behovet av diabetesläkemedel.
Blodsockerkontroll för patienter med parodontit diskuterades. Eftersom de flesta går oftare till tandvården än till vårdcentralen skulle det kunna vara en åtgärd som är bra för patienterna.

Upptäck mer