Annons

Annons

Nyheter 2023-05-09

Stora brister hos verksamheter som utför estetiska behandlingar

Estetiska injektionsbehandlingar utförts av personal som saknar legitimation, visar en ny rapport från IVO. Foto: Colourbox

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en riktad tillsyn av verksamheter som utför estetiska behandlingar. IVO har hittat allvarliga brister.

IVO har tittat närmare på 33 verksamheter och fann brister hos samtliga. Behandlingar utförs av personer som saknar den legitimation som krävs, bland annat. I rapporten står det:

”En allvarlig brist som förekom i 14 ärenden är att estetiska injektionsbehandlingar utförts av personal som saknar den legitimation inom hälso- och sjukvården som krävs för detta.”

Kraven på estetiska verksamheter skärptes i juli 2021, men enligt Göran Olsson, ansvarig enhetschef för IVO:s tillsyn av estetiska verksamheter lever många verksamheter inte upp till lagens krav. Bland annat får vissa behandlingar endast göras av tandläkare, läkare eller sjuksköterskor. Att lagen inte följs medför risker för patienternas liv och hälsa.

IVO har också hittat brister i läkemedelshantering, basal hygien, dokumentation, och information till patienter, bland annat. Många av verksamheterna som får kritik har saknat rutiner för journalföring, läkemedelshantering samt för hur klagomål och avvikelser ska hanteras. IVO har till exempel sett att läkemedel kan förvaras i samma kylskåp som personalens matlådor och att läkemedel har använts trots att utgångsdatumet har passerats.

IVO vill ha utökade befogenheter för att utreda brister vad gäller estetiska ingrepp och injektionsbehandlingar. IVO vill till exempel kunna beställa estetiska behandlingar, utan att meddela att det görs från myndigheten. Myndigheten vill också att regeringen ger IVO ett särskilt uppdrag och utökade resurser för att förebygga oseriösa aktörer.
Janet Suslick

Upptäck mer