Annons

Annons

Stora prisskillnader mellan studentklinikerna

På lärosätenas utbildnings­kliniker behandlar studenterna verkliga patienter, som får en reducerad avgift som tack för hjälpen. Men priserna för behandlingen varierar kraftigt mellan klinikerna. Den som behöver en fyllning kan få betala mellan 100 och 750 kronor, och att få en krona kostar mellan 700 och 3 200 kronor.

På utbildningen i Göte­borg ligger priserna högst för de behandlingar som Tandläkartidningen har tittat på (se tabell). Här följer man Västra Götalandsregionens tandvårdstaxa för allmän tandvård, och patienten betalar halva priset för respektive åtgärd i prislistan för att kompensera den längre behandlingstiden hos student.

– Men vi har under längre tid haft stor brist på patienter som behöver rotfyllning. Därför är den behandlingen kostnadsfri nu, berättar Ann-Christine Ris, klinikchef vid Utbildningskliniken vuxen, Folktandvården Väst­ra Göta­land.

Högkostnadsskydd

Patienterna i Göteborg omfattas av Försäkringskassans högkostnadsskydd och allmänt tandvårdsbidrag.
– Vi anser att det är viktigt att våra studenter lär sig hantera och har kunskap om Försäkringskassans högkostnadsskydd eftersom det är den verklighet studenterna möter efter av­slutade studier, säger Ann-Christine Ris.
Hos Karolinska institutet ligger priserna genomgående lägst för de jämförda behandlingarna.

Åsa Bergholm


– Våra priser bygger på marknadsanalys och tidigare erfarenhet av vad patienterna är villiga att betala för behandling på studenttandvården, samt en jämförelse med övriga tandvårdsutbildningar i Sverige. De är även ställda i relation till referens­priserna, där vi strävar efter att vara mycket billigare trots att vi inte omfattas av högkostnadsskyddet, säger Åsa Bergholm, tandvårdschef vid universitetstandvården, Karo­linska institutet.
De har nyligen ändrat sin prissättning från 150 kronor per besök till att debitera enligt tandvårdsstödets åtgärdskoder.

Socio-ekonomiskt utsatta grupper

– Eftersom våra ­patienter kommer från i huvudsak socio­ekonomiskt utsatta grupper utformade vi taxan så att skillnaden i pris jämfört med tidigare taxa inte skulle bli så stor. Vi planerar att successivt höja våra avgifter till en nivå där vi på sikt kan uppnå en bättre kostnadstäckning, säger Åsa Bergholm.
Hon tillägger att KI tycker att det är tveksamt om patient­behand­lingar utförda av studenter som är under utbildning och inte är legitimerade kan omfattas av högkostnadsskyddet.
– Vid vissa behandlingar som utförs av studenter i mycket nära samarbete med lärare, till exempel implantatoperationer, använder vi också Försäkringskassans högkostnadsskydd. Då betraktas läraren som utförare av vården.

Procentuell rabatt

I Umeå har man en procentuell rabattsats på ordinarie pris till en nivå beroende på tidsåtgång och typ av behandling. Om en behandling behövs i större utsträckning för undervisningen kan man sänka patientavgiften ytterligare.
Patienterna vid utbildningspraktiken i Umeå omfattas i praktiken av Försäkringskassans högkostnadsskydd.

Per Erik Legrell


– Men det är relativt ovanligt med så höga summor på studentklinik. Vi får ingen ersättning från Försäkringskassan överhuvud­taget när det gäller studentklinikens patienter, i och med att vi inte tar ut hel patientavgift utan lämnar en rabatt, säger Per Erik Legrell, övertandläkare och verksamhetschef för specialist- och utbildningstandvård, Folktandvården Västerbottens läns landsting.
I Malmö har man satt priserna så att de inte ska vara högre än hälften av vad samma behandling skulle ha kostat inom folktandvården. Studenttandvården i Malmö omfattas inte av det statliga tandvårdsstödet.

Statliga medel och patientintäkter

Systemen för finansiering och hantering av utbildningsklinikernas intäkter ser lite olika ut på olika orter, men samtliga finansieras dels med statliga medel och dels med patientintäkter.
Skillnaderna har åtminstone delvis organisatoriska orsaker.I Göteborg och Umeå tillhör utbildningstandvården folktandvården och är genom detta kopplade till Försäkringskassan och tandvårdsstödet. Därmed får patienterna tillgodoräkna sig allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Lars Sjödin


– Eftersom priserna är låga och behandlingsperioderna långa kommer många patienter inte över 3 000 kronor och får inte något högkostnadsskydd, men när de gör det blir det extra lågt pris, säger Lars Sjödin, Försäkringsodontologisk koordinator, Försäkringskassan.
I Stockholm och Malmö tillhör Utbildningstandvården inte landstingen/regionen, och man har inte anslutit sig till Försäkringskassan.
– För att bedriva tandläkar­utbild­ning behöver man patienter som har lagom svåra problem att åtgärda. De måste också ha olika typer av skador så att studenterna får träna på allt. För att locka patienter att ställa upp på utbildningarna har man därför subventionerade priser. Att de har gjort på olika sätt kan ha historiska skäl eller bero på att lokala förhållanden gör att man har valt det ena eller andra sättet, säger Lars Sjödin.

Upptäck mer