Annons

Annons

Susanna Axelsson slutar på SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får en ny generaldirektör i höst. Susanna Axelsson, tandläkare och nuvarande generaldirektör, går i pension.

Susanna Axelsson har jobbat som generaldirektör på SBU sedan 2015. Tidigare var hon chef på SBU:s avdelning för utvärdering i drygt fem år. Hon har arbetat på SBU sedan 2000, i början mest som projektledare.
– Min sista arbetsdag är den 7 september, då går mitt förordnande ut. Ett uppdrag kommer jag att ha kvar under hösten, som ledamot i Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, berättar hon.
Susanna Axelsson är tandläkare i grunden och gick ut tandläkarutbildningen 1980. 1993 tog hon doktorsexamen i odontologi. Nästa karriärsteg var att bli specialist i bettfysiologi 1996. Hon arbetade sedan som bettfysiolog inom folktandvården i Uppsala och i Stockholm innan hon började på SBU.
Det är inte klart än vem som efterträder Susanna Axelsson som generaldirektör på SBU.

Upptäck mer