Annons

Annons

Sverige utbildar för få tandläkare

Antalet tandläkare som examineras i Sverige täcker långt ifrån rekryteringsbehovet. Det visar nya siffror från UKÄ.

Läsåret 2014/2015 examinerades 265 tandläkare på landets tandläkarutbildningar. Det är betydligt färre än vad som behövs rekryteras, vilket är ungefär 400-450 stycken, enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
Myndigheten konstaterar dock att rekryteringsbehovet väntas sjunka om några år.
Tillgången på tandläkare är svår att bedöma eftersom rörligheten över landets gränser är hög. Det gäller både dem som utbildar sig i Sverige och sedan jobbar i ett annat land och personer med utländsk tandläkarutbildning som flyttar hit.
Förändringar i tandvårdsstödet, kommande pensionsavgångar och en växande befolkning är annat som påverkar arbetsmarknaden.
Totalt har antalet examinerade tandläkare ökat med 25 procent på tio år men ökningen har framför allt skett de senaste två åren.

Upptäck mer