Annons

Annons

Tandens celltyper kartlagda via RNA

Kartläggning av cellpopulationerna i pulpa och parodontium pekar på att omgivningen styr stamcellers beteende.

En första molekylär kartläggning av den mänskliga tandens celler har nu gjorts.
Kunskapen är viktig för att i framtiden kunna återbilda tänder, något som hittills inte lyckats helt.
I denna studie kartlade man cellpopulationen i par­odontium och i pulpa genom sekvensering av RNA hos enskilda celler, vilket ger en bild av enskilda cellers genaktivitet (se faktarutan). Genom det kunde en omfattande kartläggning göras av alla ingående celltyper i de två tandvävnaderna. I studien användes fem molarer som gav 32 378 enskilda pulpaceller. Vävnadsskrap vid roten från molarerna gav 2 883 parodontala celler.
Cellpopulationerna skiljde sig som väntat mellan par­odontium och pulpa, men stamcellpopulationerna var oväntat lika mellan dem. Det är sedan tidigare känt att dessa stamceller beter sig olika, och forskarna drar slutsatsen att omgivningsfaktorer, som omgivande celler, antagligen påverkar stamcellernas beteende.

Upptäck mer