Annons

Annons

Tandhygienistutbildning förlängs inte

Tandhygienistutbildningen bör inte bli en obligatorisk treårsutbildning. Det anser lagrådet.

I dag är tandhygienistutbildningen tvåårig, men det finns möjlighet för dem som så önskar att gå en påbyggnadsutbildning på ett år.
I dag väljer cirka 58 procent att gå det tredje året, som bland annat innehåller fördjupningskurser i oral hälsa, mer kunskap om patienters särskilda behov, barn- och ungdomstandvård, äldrevård och folkhälsovetenskap samt vetenskaplig metodik.
Sveriges tandhygienistförening anser att utbildningen bör bli treårig.
Tandläkarförbundet har inget emot att utbildningen förlängs, men anser att det viktiga inte är längden utan innehållet i utbildningen.
Av regeringens lagrådsremiss framgår det att regeringen anser att det finns stöd för en förlängning av utbildningen, men att det redan i dag finns möjlighet för den som så vill att gå det tredje året. Därför finns inte skäl att göra utbildningen treårig.
 

Upptäck mer