Annons

Annons

Tandläkarbrist orsakar varsel i Västerbotten

Modellen med minst en klinik per kommun som grundorganisation för folktandvården i glesbygd är satt under stark press i Västerbotten. Bristen på tandläkare har lett till att sex tandsköterskor har varslats om uppsägning.

– Vi kan behöva åka över 20 mil till kusten för att få behandling av tandläkare, i vissa fall i de små byarna kan det röra sig om 30 mil enkel resa. Det är oacceptabelt, säger Eivor Lundquist, vice ordförande för Pensionärernas Riksorganisation (PRO) i Sorsele, om neddragningarna.
Tre av de sex varslade tandsköterskorna arbetar i Sorsele – övriga tre vid klinikerna i Malå och Norsjö. Kvar i Sorsele blir en tandläkare på 40 procent, en tandhygienist på halvtid och en tandsköterska.

”Vi har också satt upp en massa hjärtan utvändigt på kliniken för att alla ska förstå att vi älskar och vill ha kvar vår tandvård.”

– Reaktionen mot detta har blivit väldigt stark bland invånarna och tillsammans med den andra stora pensionärsorganisationen, Sveriges Pensionärsförbund, anordnade vi en demonstration som samlade nära 50 deltagare. Vi har också satt upp en massa hjärtan utvändigt på kliniken för att alla ska förstå att vi älskar och vill ha kvar vår tandvård, säger Eivor Lundquist.
Enligt Anna-Maria Stenlund Berggren, tillförordnad tandvårdsdirektör, ska Sorselekliniken ändå klara barn- och ungdomstandvård och åtaganden inom frisktandvårdsavtal med begränsad bemanning.
För andra patientgrupper blir avståndet till tandvård längre.
– Men inte ända till kusten som det sagts i debatten. Vi kommer att samordna schemaläggning så att det ska finnas tandläkare i någon av de här tre inlandskommunerna i norra delen av länet, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

Tjugo tjänster

Bristen på tandläkare är närmare 20 tjänster, enligt tandvårdsledningen. Att vakanser även finns i centrala Skellefteå har bidragit till att folktandvården blivit mer restriktiv med att stödja mindre kliniker i inlandet med extrapersonal.
– Det finns även ekonomiska skäl med de kostnader som tillkommer för resurstandläkare. Verksamhetsområdet tandvård hade ett underskott på sju miljoner kronor förra året som vi har krav på oss att åtgärda.
– En annan faktor är att många av de tandläkare som rekryterats det senaste året är nya i yrket och behöver handledning som vi enbart kan ge på större kliniker där det finns erfarna kolleger, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

Minsta kommunerna i landet

Uppsägningarna har lett till en politisk strid i Västerbotten där de borgerliga partierna i opposition är kritiska.
– Om detta är ett första steg mot att lägga ner små kliniker så måste det grundas på ett politiskt beslut. Vi kan inte ställa upp på en sådan inriktning och folktandvården gör det svårt för sig genom att nu säga upp folk. Det är inte bara att växla upp till större bemanning igen och tro att tandsköterskorna ska återvända, säger Ewa-May Karlsson, gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting.
Grunden för folktandvården i Västerbotten är ett politiskt beslut om kliniker i samtliga kommuner. I länet finns fyra av de fem minsta kommunerna i landet med befolkningstal på mellan 2400 och 2800 invånare.

Ökat fokus på utlandsrekrytering

– Så länge det beslutet finns så jobbar vi efter det och med inriktningen att kunna bemanna upp tandvården när det är möjligt. Vi får pröva andra vägar, som ökat fokus på utlandsrekrytering men även fortsatt utveckling av vårdlagsarbete samt centralisering av viss verksamhet, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.
– Men under tiden som vi saknar tandläkare kan vi inte ha övertalighet bland tandsköterskor och låta underskottet växa.

Lönetillägg eller särskilda förmåner

Asal Azizi, ordförande för TT-avdelningen, pekar på att tandvårdsledningen har ett vägval att göra.
– Det är självfallet besvärligt när resurserna inte räcker till och att även vissa kustkliniker har vakanser, men vi är lite förvånade över att man plockat bort de möjligheter till provision som fanns tidigare och som kunde locka främst unga tandläkare att jobba vissa veckor i inlandet.
– För att få tandläkare till glesbygden krävs lönetill­lägg eller särskilda förmåner som exempelvis extra semesterdagar eller kortare arbetsvecka med full lön, någon annan lösning finns knappast, säger Asal Azizi.

Upptäck mer