Annons

Annons

Tandläkarbristen fortsätter enligt Arbetsförmedlingen

Det finns en påtaglig brist på tandläkare både i år och på fem års sikt, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Tandläkare är ett av yrkena som kräver utbildning på högskolenivå där det råder störst brist på arbetskraft 2018, enligt Arbetsförmedlingen. Tandsköterskeyrket finns med på motsvarande lista för yrken med utbildningar på övriga nivåer.
Listorna presenteras i rapporten ”Var finns jobben? Bedömning för 2018 och på fem års sikt”.
Arbetsförmedlingens senaste bristindex finns också med i rapporten. Det visar en ”mer påtaglig brist” på båda tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor 2018. På fem års sikt bedöms konkurrensen om jobben att vara mycket liten för tandläkare, medan konkurrensen för tandhygienister och tandsköterskor ”bara” är liten.
Sammanväger bedömningar
För att ta fram bristindexet för tandvårdsyrkena, beräknar arbetsförmedlingskontoren hur många tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som finns. Sedan görs en bedömning om efterfrågan. Ett viktat medelvärde av bedömningarna tas fram i form av ett index som beskriver arbetsmarknadsläget.
Arbetsförmedlingen använder en skala från 1 till 5. Ett bristindex på mellan 4 och fem innebär en mer påtaglig brist på yrket, det vill säga mycket liten konkurrens om jobben. Här hamnar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i Arbetsförmedlingens senaste bristindex. Tandläkaryrket får siffran 4,50, tandhygienister 4,18 och tandsköterskor 4,14.
Det kan ändå vara regionala skillnader samt skillnader för personer med och utan yrkeserfarenhet som påverkar hur stor konkurrensen om jobben är.
Janet Suslick

Upptäck mer