Annons

Annons

Tandläkare döms betala vite

Förvaltningsrätten i Stockholm har utdömt 100 000 kronor i vite till en tandläkare i Enköping som trotsat ett föreläggande om att skrota sin panoramaröntgenutrustning.

Tandläkarens bolag har haft ett tillstånd att bedriva verksamhet med joniserande strålning som gällde till och med oktober 2017.
Strålskyddsmyndigheten (SSM) uppmanade bolaget några månader innan utgångsdatumet att söka nytt tillstånd. Så skedde inte, varpå SSM uppmanade bolaget att inkomma med antingen en ny ansökan eller en redogörelse för hur strålkällorna (panoramaröntgenutrustningen) skulle hanteras.
Inte heller denna gång hörde tandläkaren av sig. SSM förelade då bolaget att skrota sin utrustning och senast i slutet av januari 2018 inkomma med ett skrotningsintyg. En inspektör hade under tiden också vid upprepade gånger sökt kontakt med bolaget utan resultat.
Ett nytt föreläggande från SSM till bolaget kom därför i mars om att utrustningen måste skrotas senast den 15 april. Föreläggandet fö­re­na­des med vite om 100 000 kronor.
Då bolaget inte efterlevde föreläggandet och inte heller hörde av sig gick ärendet vidare till förvaltningsdomstolen, som i februari i år biföll SSM:s ansökan om utdömande av 100 000 kronor i vite till staten. Domen har vunnit laga kraft.

Upptäck mer