Annons

Annons

Tandläkare får prövotid för stora brister

En tandläkare i Östergötland har visat så stora brister i sin yrkesutövning att IVO vill dra in hennes legitimation, men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) säger nej. Tandläkaren klarar sig därmed med prövotid.

Tandläkaren har utländsk tandläkar­utbildning, men har haft svensk legitimation i 15 år.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat elva patientfall och har sett att tandläkaren gör fel inom de flesta områden: kariologi, parodontologi, endodonti, bettfysiologi, protetik och röntgen. Hon förskriver också antibiotika på ett felaktigt sätt och journal­föringen är genomgående undermålig.
Tandläkarens journaler saknar hälsodeklarationer, anamnes, uppgifter om status och terapiplaner.
Kariesdiagnostiken visar brister och hon gör ingen fluorprofylax och ger inte instruktioner om tandborstning.
Fickstatus saknas i de flesta av de granskade journalerna.

Hotar patientsäkerhet

Kofferdam används sällan vid rotbehandlingar, röntgenbilder tas inte under eller efter rotbehandling, och det före­kommer att rensning och rotfyllning görs vid samma tillfälle.
Bettfysiologiska bedömningar görs inte vid omfattande protetik.
HSAN håller med om bristerna och anser att de kan hota patientsäkerheten. Där­emot är oskickligheten endast grov i ett av de granskade fallen, enligt myndigheten.

Prövotid

HSAN:s samlade bedömning är att det inte finns tillräckliga skäl att återkalla tandläkarens legitimation.
Däremot får hon prövotid. Under tre års tid ska tandläkaren arbeta under handledning. Både hon och handledaren ska hålla regelbunden kontakt med IVO och lämna dokumentation som visar hur det går.
Hon ska fortbilda sig inom undersökning, diagnostik och behandlingsplanering, radiologi, kariologi, parodontologi, endodonti, protetik och läkemedelsförskrivning.

Upptäck mer