Annons

Annons

Tandläkare slipper prövotid

En tandläkare i Västra Götaland får IVO-kritik för brister i sin journalföring, röntgenhantering och patientomhändertagande, men slipper prövotid. Bakom anmälan ligger en konflikt med en kollega, enligt den anmälda tand­läkaren.

Tandläkaren anmäldes av en kollega till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kollegan ansåg att han hade brustit i behandling, bedömning och information till en patient. Med anledning av anmälan öppnade IVO ett till­syns­ärende.
IVO bad anmälaren lämna in journaler från tio av tandläkarens patienter. Myndigheten granskade journalerna tre år bakåt i tiden. IVO har dessutom granskat fyra journaler där tandläkaren har gjort protetiska behandlingar.

Uppdaterade hälsodeklarationer

Tandläkaren har missat att dokumentera nödvändiga uppgifter för en god och säker vård, anser IVO. Det saknas till exempel genomgående uppdaterade hälsodeklarationer och utlåtanden om röntgenbilder i de granskade journalerna.
Brister i diagnostik, behandling och uppföljning har också funnits.
En patient hade svullet tandkött som sannolikt hade orsakats av läkemedel. IVO anser att tandläkaren borde ha diskuterat problemet med patientens läkare eller remitterat patienten till specialisttandvården.

Lång medicinlista

I en annan patients journal har tandläkaren antecknat att patientens långa medicinlista borde kontrolleras inför en eventuell extraktion, men kontrollen gjordes sedan aldrig före extraktionen.
En annan brist som IVO noterar är att tandläkaren inte har använt kofferdam i samband med rotbehandlingar som gjordes på en tredje patient.
Tandläkaren har lång yrkeserfarenhet och har i ett yttrande berättat att han inte tidigare har blivit anmäld av någon patient eller kollega och har inte heller fått återkrav från Försäkringskassan.
Tandläkaren tror att anmälan beror på en konflikt mellan honom och den nya praktikansvariga tandläkaren.

Upptäck mer