Annons

Annons

Tandläkarförbundet vill belysa hjärtefrågor

Sambandet mellan förebyggande tandvård och allmän hälsa samt jämlik tandvård. Det är två områden som Tandläkarförbundet vill att media ska skriva mer om i år.

2016 till 2018 handlade många artiklar i svensk media om tandvårdens kostnader – till exempel att tandvården borde vara gratis, subventionerad eller billigare.
Nu vill Tandläkarförbundet mer aktivt försöka påverka vad som skrivs om tandvården.
I samband med förbundsmötet i december förra året diskuterade ett 40-tal ombud vilka frågor de anser att Tandläkarförbundet ska driva i media.
Hälsa och förebyggande tandvård
Sambandet mellan hälsa och förebyggande tandvård är ett viktigt ämne att driva i media, var de flesta överens om.
Det innebär lite olika saker för olika tandläkare. För en del handlar det om att förebygga karies hos barn, för andra att minimera effekterna av parodontit hos äldre, till exempel. Men oavsett, är det ett viktigt område.
Tandvård för alla
En annan fråga som många ombud vill driva är jämlik tandvård/ tandvård för alla.
Förtroendet för tandvården och hur tandläkarkåren uppfattas vill många ombud också att förbundet ska försöka påverka via media.
Andra ämnen som nämndes vid ombudskonferensen var till exempel miljö och klimat, digitalisering och antibiotikaresistens.
Tandläkare tycker till
Några röster om vilka frågor som ombuden på förbundsmötet tycker är viktiga för Tandläkarförbundet att driva i media 2020:
Nathalie Wåhlin:
– Jag tycker vi ska prata mer odontologi utåt, inte bara kostnadsfrågor. Sjukdomsförebyggande vård är viktig, till exempel sockerfrågan. Konsekvenserna av parodontit är en annan viktig fråga.
Sarah Ong-Pålsson:
– Vi ska klargöra vilka som kan få särskilt tandvårdsbidrag (STB). Många som har rätt till STB, till exempel muntorra patienter, vet inte om det. Hälsofrämjande tandvård är en annan viktig fråga. Karies hos barn ökar. Det kan bero på okunskap om vad som innehåller socker och föräldrar som tar mindre ansvar. Vi behöver också bemöta antifluordebatten.
Neriman Molla:
– Jämlik tandvård. Det är tandläkarbrist och en del patienter måste åka långt. Då får de kanske inte den vården de behöver. Det ska vara lika för alla. Digitalisering inom tandvården är en annan viktig fråga.

Lena Lobelius


Ny mediastrategi ska klubbas
– Vi kommer att arbeta proaktivt under en treårsperiod med ämnena förebyggande tandvård, jämlik tandvård och tandläkarkårens rykte, berättar Lena Lobelius, press- och kommunikationsansvarig på Tandläkarförbundet.
Hon har tagit fram en mediastrategi som Tandläkarförbundets styrelse ska ta ställning till i slutet av januari.

Upptäck mer