Annons

Annons

Tandsköterskor blir specialister

Efter tolv dagars utbildning med 21 föreläsare, godkänt skriftligt prov och ett examensarbete kan 21 tandsköterskor från hela landet nu kalla sig specialisttandsköterskor i protetik.

Kursen, den första i sitt slag, har ingått i Tandläkarförbundets kursutbud och har genomförts i samarbete med GHP på Sophiahemmet, Specialisttandvården Kaniken Uppsala och Eastmaninstitutet i Stockholm.
Studierna har bedrivits på distans i ett år, med tre fyradagars kursträffar med föreläsningar, praktiska övningar, grupparbeten och redovisningar.

Tydlig karriärväg

– Grundtanken har varit att skapa ökad förståelse för alla olika moment inom protetiken, som är en mycket bred specialitet. Det är också bra att kunna erbjuda en tydlig karriärväg där man som tandsköterska kan specialisera sig på andra områden än ledarskap, säger Johan Segerström som tillsammans med Maud Hultin lett kursen.
Vilka moment har ingått i kursplanen?
– Till exempel foto, skanning, avtryckstagning, framställning av provisorier och bemötandefrågor, berättar Johan Segerström och ger även några exempel på examensarbeten:
– De har handlat om vad som gör att en protetikpatient blir nöjd, redovisning av för- och nackdelar med olika indexmaterial, presentation av fotodokumenterade patientfall och vad man får och inte får göra som tandsköterska.

Specialisttandsköterska

Sedan tidigare finns exempelvis beteckningen ortodontiassistent och röntgenassistent för tandsköterskor som specialiserat sig, men Svenska Tandsköterskeförbundet trycker enligt Johan Segerström hårt på att man i stället ska använda beteckningen specialisttandsköterska för dem som nu vidareutbildats i protetik.
En ny kurs planeras om ett år.

Upptäck mer