Annons

Annons

Tandsköterskor kräver högre lön

Anna Ekman-Brescia är tandsköterska i Dalarna. Hon har startat ett löneuppror bland tandsköterskor. Hennes krav: skyddad yrkestitel, högre status och en lön på minst 28 000 kronor för alla tandsköterskor.

Anna Ekman-Brescia har startat ett löneuppror bland tandsköterskor. Hon kräver bättre lön och villkor för tandsköterskor.

Anna Ekman-Brescia

JOBB: Folktandvården Dalarna
UTBILDNING: Tandsköterskeutbildning, drygt tre terminer
ÅLDER: 38 år
BOR I: Falun

I februari startade hon en grupp via sociala medier. Nu har gruppen ”Löneuppror Tandsköterskor” nästan 5 000 medlemmar. Bland annat driver gruppen namninsamlingar i alla regioner. De som skriver under kräver bättre lön och villkor för tandsköterskor.

Anna Ekman-Brescia har i april träffat politiker i socialutskottet. Hon berättar också att Svenska Tandsköterskeförbundet, Vision och Unionen har ett möte i slutet av april med socialministern för att diskutera den skyddade yrkestiteln.

– Vi kommer att fortsätta att söka kontakt med och möta lokala politiker för att visa hur det faktiskt ser ut på klinikerna och för att berätta vad vi behöver för att trivas och vilja stanna inom tandvården, säger hon.

Under våren fortsätter gruppen även att samla in namn i regionerna.

– Dessa kommer vi att lämna över till regionpolitiker och tandvårdsnämnder inför sommaren.

Kvalificerade arbetsuppgifter

Tandvårdskliniker klarar sig inte utan tandsköterskor, menar Anna Ekman-Brescia. Allt fler kvalificerade arbetsuppgifter läggs på tandsköterskor när arbetsgivaren vill spara pengar eller när det är brist på tandläkare och tandhygienister.

– Vi lägger bedövning, tar avtryck och röntgenbilder, gör undersökningar, skolar in barn inom tandvården och har egna patienter. Samtidigt sköter vi sterilen och instrument, förbereder behandlingsrum, bemannar receptionen med mera, påpekar hon.

Då är det inte rimligt att utbildade tandsköterskor får en ingångslön på under 25 000 kronor eller att yrkeserfarna kollegor går i pension med en slutlön på under 29 000 kronor, anser hon.

Ångrar sitt yrkesval

Många tandsköterskor ångrar sitt yrkesval, visar en enkätundersökning som fackförbundet Vision har gjort. De flesta tandsköterskor som svarade på enkäten uppgav att de någon gång hade ångrat sitt yrkesval på grund av situationen eller villkoren på arbetsplatsen. Den främsta anledningen var låg lön.
Janet Suslick

Upptäck mer