Annons

Annons

Tandvården blir kommunpolitik

Tandvård har blivit kommunpolitik på många håll i takt med att folktandvården har svårt att klara sitt uppdrag i glesbygd. I Gällivare kommer kommunen och regionen att försöka samverka för att bemanna allmäntandvården.

Tandvård har blivit kommunpolitik på många håll i takt med att folktandvården har svårt att klara sitt uppdrag i glesbygd. I Gällivare kommer kommunen och regionen att försöka samverka för att bemanna allmäntandvården.

Jeanette Wäppling


Initiativet kommer från kommunen och Gällivares kommunalråd Jeanette Wäppling, Vänsterpartiet, som ser en klar koppling mellan brist på förebyggande tandvård och sämre munhälsa.
– Vi känner en oro för situationen med långvarig brist på tandvårdspersonal. Den har med stor säkerhet bidragit till att vår kommun ligger dåligt till mot rikssnittet, och även inom Norrbotten, i jämförelser kring tandhälsa.
Hon pekar också på de långa avstånden – drygt tio mil – till närmaste kliniker i Jokkmokk och Kiruna som en svårighet.
– Därför är det svårt att se någon annan lösning än att folktandvården måste komma till rätta med personalbristen här i Gällivare. Privata etableringar har kanske gjort det lite lättare för vuxna, men de stora problemen att få vänta på vård kvarstår. Det är bra att vi nu kan få igång en dialog med regionen kring tandvården för att hitta lösningar.
Folktandvården nappade på inviten från Gällivare kommun och nu väntar en dialog mellan både tjänstepersoner och politiker.

Tomas Josefsson


Folktandvården Norrbottens chef Tomas Josefsson är inte förvånad över engagemanget från kommunpolitikerna.
– Det är en effekt av att tandvård verkligen engagerar människor – faktiskt nästan mer än hälso- och sjukvård. I grunden är det positivt om respekten finns för respektive roller kommun–vårdgivare, och för det mesta upplever jag att så är fallet.
– I enstaka fall kan det uppstå stolligheter som politiker lyfter upp utifrån att folk hemma i stugorna kommit med dåligt underbyggda teorier. I Norrbotten har det gällt att flyktingmottagandet skulle vara en stor orsak till väntetiderna, och där har det varit viktigt att säga emot att så inte har varit fallet, säger Tomas Josefsson.
Han ser bland annat möjligheter att samarbeta för att lösa boendefrågan för vårdpersonal, vilket är särskilt svårt i Malmfälten (Gällivare-Kiruna).

Internstafett

– Under mina 40 år inom Folktandvården Norrbotten har det med lite variationer ständigt varit svårt att bemanna klinikerna i Kiruna och Gällivare. Men bristen på personal är egentligen större i östra Norrbotten, säger Tomas Josefsson.
– Situationen i Gällivare är inte enkel, men heller inte hopplös. Privata etableringar och att vi själva kunnat anlita ett par före detta privatpraktiserande tandläkare har inneburit en viss ljusning. Vi försöker även jobba med internstafetter med personal från främst Piteå-Älvdalen – där vi har en bättre personalsituation – som stöttar de delar av länet som behöver det.

”Lokalerna är nyrenoverade och jättefina, men vad hjälper det när tandläkare saknas och många vuxenpatienter hänvisas till kliniker utanför kommunen.”

Även i andra kommuner där kliniker har svårigheter att bemanna trycker kommunpolitiker på mot folktandvården.
I Ånge i Västernorrlands län har kommunen aktivt arbetat för att behålla två kliniker, men har fått acceptera centralisering till en klinik.

Sten-Ove Danielsson


– Tyvärr gav vårt löfte att bidra ekonomiskt för att hitta tandläkare till den tidigare kliniken i Fränsta inget resultat. Nu finns ett stort missnöje med att det inte blivit som regionen utlovat efter centraliseringen av tandvården till en klinik i Ånge. Lokalerna är nyrenoverade och jättefina, men vad hjälper det när tandläkare saknas och många vuxenpatienter hänvisas till kliniker utanför kommunen, säger kommunalrådet Sten-Ove Danielsson, Socialdemokraterna.
– Det krävs nya grepp för att rekrytera unga akademiker till en stor del av landsbygden. Kommunalt har vi erbjudit rekryteringsbonus till nyanställda inom vissa akademikergrupper med goda resultat. Jag tror att folktandvården behöver satsa mer på den biten, med ett högre glesbygdstillägg.
I Sorsele i Västerbottens län efterlyser kommunen ökat samarbete inom främst rekrytering. Den lokala kliniken har endast tandläkarresurser enstaka dagar i veckan.

Kjell Öjeryd


– En lustighet i sammanhanget är att en tysk tandläkare hörde av sig till oss på kommunen, och det verkade lovande att han skulle söka sig hit. Tyvärr sprack det och därför har vi en väldigt svår situation där många Sorselebor måste söka sig till grannkommunerna för att få tandvård, säger kommunalrådet Kjell Öjeryd, Vänsterpartiet.
– Folktandvården behöver också förtydliga hur man tänker inför framtiden. I Sorsele finns ett stort lokalbehov för tandvården, men kommunen som fastighetsägare vågar inte satsa fullt ut på att bygga vårdlokaler om vi inte känner oss säkra på att folktandvården vill komma tillbaka till full verksamhet i Sorsele.

Upptäck mer