Annons

Annons

Tandvården kan bli dyr på grund av Corona

Regeringen ger inte grönt ljus att på grund av coronakrisen förlänga perioden då tandvårdens högkostnadsskydd gäller.

Tandvårdspatienter som behöver dyra behandlingar som ingår i tandvårdens högkostnadsskydd riskerar att gå miste om delar av skyddet till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om isolering och social distansering för att undvika spridning av coronaviruset.
Högkostnadsskyddet gäller under en tolvmånadersperiod. Perioden börja löpa när en åtgärd som ingår i tandvårdens högkostnadsskydd registreras hos Försäkringskassan. Ersättningsperioden kan i dagsläget inte förlängas.
Regeringsfråga
Dispens utesluts inte, men i dagsläget är det oklart hur det blir.
Kommer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att ge dispens till tolvmånadersgränsen för behandlingar inom tandvården på grund av coronaepidemin?
– TLV har inga befogenheter i denna fråga. Tolvmånadersgränsen är lagreglerad, så det är närmast en fråga för socialdepartementet, enligt Gun-Britt Lundin, enhetschef på TLV.
På socialdepartementet är det Anna Hedin som har ansvar för tandvårdsfrågor.
– Det finns en medvetenhet om den här problematiken på departementet och analys pågår, men vi kan i nuläget inte ge mer information än så, enligt Anna Hedin.
Ser du inte en risk att äldre personer och andra coronariskpatienter känner sig tvingade att uppsöka tandvården av ekonomiska skäl när de inte kan få besked om förlängning?
– Det kan finnas en sådan risk, och det är därför vi analyserar frågan, säger Anna Hedin.

Upptäck mer