Annons

Annons

Tandvården kan få en mer aktiv roll för multisjuka

Tandvården bör få en mer aktiv roll för multisjuka, till exempel äldre och personer med psykisk ohälsa eller diabetes. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.

Socialstyrelsen har kartlagt hinder för samverkan mellan tandvården och övriga hälso- och sjukvården. Nu lägger myndigheten fram förslag på förbättringar i rapporten ”Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård – Slutrapport 2019”.
Slutsater och förslag
Några av Socialstyrelsens slutsatser och förslag:
* Omhändertagandet av patienter med sjukdomar och tillstånd som påverkar både allmän hälsa och munhälsa kan förbättras om tandvården har en mer aktiv roll när det gäller att utreda patienterna. Multisjuka äldre patienter och patienter med diabetes eller psykisk ohälsa nämns som exempel på aktuella patientgrupper.
* Sammanhållna journalsystem mellan tandvård och övriga hälso- och sjukvård behövs för att underlätta samverkan mellan olika yrkesgrupper.
* Kunskaperna om kopplingen mellan allmän hälsa och munhälsa behöver förbättras inom exempelvis läkarkåren. Det bör ske både på grundutbildningarna och genom fortbildningsinsatser.
* Det behövs riktade informations- och utbildningsinsatser till personal inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården om sjukdomar och tillstånd som påverkar allmän hälsa och munhälsa, till exempel diabetes, parkinson, stroke och demens.
* Socialstyrelsen behöver uppmärksamma munhälsa och tandvård inom relevanta områden i exempelvis nationella riktlinjer och andra kunskapsstöd.
* Munhälsovariabler bör finnas med i fler nationella kvalitetsregister, till exempel i Svenska Diabetesregistret.
Tandläkarförbundet positiv

Kalle Brandstedt


– Tandläkarförbundet ser positivt på att Socialstyrelsen lyfter behovet av ökad kunskap inom hälso- och sjukvården gällande kopplingen mellan allmän hälsa och munhälsa. Dessutom är det bra att myndigheten lyfter fram att tandvården bör få en mer aktiv roll för patienter med diabetes och multisjuka äldre, säger Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbund.
Läs rapporten här.
Janet Suslick

Upptäck mer