Annons

Annons

Tandvårdsdirektör får gå efter upptäckt om gratistandvård

Idakajsa Sand får lämna sitt uppdrag som folktandvårdsdirektör i Region Örebro, meddelar regiondirektören Rickard Simonsson i ett pressmeddelande. "Saknar förutsättningar för att leda verksamheten".

Idakajsa Sand får lämna sitt uppdrag som folktandvårdsdirektör i Region Örebro län.

Foto: Region Örebro län

UPPDATERAD. Det var förra veckan som det blev känt att en tandläkare inom folktandvården i Örebro polisanmälts sedan det uppdagats att hen systematiskt utfört gratisbehandlingar på en bekant.

Till Tandläkartidningen sa folktandvårdsdirektör Idakajsa Sand att det inte gick att utesluta att det förekommit fler fall av gratisbehandlingar inom Folktandvården.

I en intervju med Sveriges Radio P4 Örebro ville inte tandvårdschefen svara på om hon själv fått gratistandvård, men hänvisning till patientsekretess.

Nu meddelar Region Örebro att Idakajsa Sand får lämna sitt uppdrag som folktandvårdschef.

– Idakajsa Sand kommer inte längre att leda Folktandvårdens verksamhet. Jag har bedömt att förutsättningarna för Idakajsa att leda verksamheten inte finns, säger Rickard Simonsson, regiondirektör, i ett pressmeddelande

I en intervju med Tandläkartidningen säger Rickard Simonsson att beslutet är en konsekvens av den situation folktandvården i Örebro befinner sig i med anledning av den pågående granskningen.

Har hon själv gjort något fel i hanteringen av granskningen?

– När det gäller själva granskningen och hennes beslut kopplade till den delar jag hennes slutsatser. Den tycker jag hon har hanterat korrekt, säger Rickard Simonsson.

Har hon tagit emot gratis tandvård?

– Som vi sagt i lokala medier, när det gäller hennes egen patientinformation äger hon den. Hon har sagt att hon inte vill kommentera sin patientinformation och jag kommer inte heller att göra det.

Hur är stämningen bland medarbetarna inom folktandvården?

– Våra medarbetare är låga i den meningen att de tycker det är jobbigt och känner sig misstänkliggjorda. Detta samtidigt som man försöker jobba med en kompetensförsörjning och ekonomi som är pressande, så just nu känner sig både medarbetare och chefer väldigt pressade.

Hur hanterar ni det?

– Min roll på kort sikt är att utse en chef som kan börja jobba tillsammans med dem och titta framåt på de långsiktiga frågorna. Samtidigt behöver vi ta fram utbildningar och stärka vår internkontroll.

Förekommer det fortfarande att tandläkare inom folktandvården ger gratis behandlingar till anhöriga, vänner och chefer?

– Jag har svårt att uttala mig om det och kan inte garantera att det inte sker. Jag hoppas att det inte gör det, men kan inte garantera det, säger Rickard Simonsson.

Idakajsa Sand kommer återgå till sin grundanställning inom Region Örebro län.

Rickard Simonsson träder tillfälligt in som chef över förvaltningen Folktandvården i avvaktan på att en tillförordnad chef utses.

Texten är uppdaterad 2024-01-30, kl 14.45, med en intervju med Rickard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län.

Upptäck mer