Annons

Annons

Tandvårdsorganisationer vill slopa fri tandvård för unga vuxna

För att råda bot på resursbristen inom tandvården föreslår flera tandvårdsorganisationer att regeringen sänker åldersgränsen för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.

Foto: Colourbox

I en skrivelse till regeringen kräver Privattandläkarna, Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Tandhygienistförening att åldern för den avgiftsfria tandvården till unga vuxna sänks från dagens 20-23 år till 19 år, som den var tidigare. Syftet med ålderssänkningen är, enligt organisationerna, att frigöra resurser till andra delar av tandvårdssystemet, där behoven bedöms som större.

Organisationerna skriver att den nuvarande åldersgränsen tar ”betydande resurser” i anspråk, vilket lett till undanträngningseffekter och prioriteringsproblematik. Man konstaterar också att det råder brist på tandvårdspersonal i stora delar av landet och att en sänkning av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård skulle förbättra tandvårdens förutsättningar att klara sitt uppdrag ”i en tid av knappa personella resurser”.

Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik framhåller i en kommentar till Tandläkartidningen att barntandvården är ”något av det viktigaste vi har”, men att nuvarande ordning inte är hållbar vad gäller prioritering av resurser.

Chaim Zlotnik. Foto: Sveriges Tandläkarförbund

– Det är viktigt för Sveriges Tandläkarförbund att driva frågan om kostnadstäckning för barntandvården. Vi vill inte att våra medlemmar ska arbeta med verksamhet som inte är hållbar. En återhämtning för såväl tandläkare som de ekonomiska förutsättningarna är avgörande för att bibehålla hög kvalitet, säger Chaim Zlotnik.

Höjningen av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård genomfördes av den förra regeringen. Målet var enligt dåvarande socialminister Annika Strandhäll, S, att säkerställa att unga fortsätter att gå till tandläkaren också när de börjat arbeta och studera.

Chaim Zlotnik säger att en sänkning av åldersgränsen kommer att innebära en viss försämring för några, och en risk att förekomsten av karies, parodontit eller andra munsjukdomar skulle kunna öka på grund av minskade tandvårdsbesök.

– Det är något som tandvården måste följa upp. Men förhoppningen är att det långsiktiga perspektivet med preventiv tandvård som etableras redan inom barntandvården för de yngre, ska göra övergången från barntandvården till vuxentandvården skonsam och innebära att de unga vuxna mellan 20-23 ska fortsätta att vilja gå till tandläkaren.

Upptäck mer