Annons

Annons

Testar videovård i coronatider

Folktandvården Region Örebro Län har öppnat en digital mottagning. Den allra första patienten var ett förkylt barn som hade ramlat och slagit sin tand.

Therese Svanbäck


Det är bra att patienter med förkylningssymtom kan få en bedömning av tandläkare utan fysiska möten, tycker Therese Svanbäck, tandhygienist och ledare för projektet med digitala vårdmöten.
Ett digitalt besök ger mer än ett vanligt telefonsamtal eftersom vårdgivaren och patienten ser vararandra. Det går också att ta bilder på tänderna.
Visar det sig att ett fysiskt möte är nödvändigt, kan man ta emot patienten under planerade former och utan att andra riskerar smittas.
Tjänsten är även bra för patienter som tillhör en riskgrupp eller som annars är oroliga för att ta sig till en klinik. De kan få en första bedömning och kanske rådgivning kring egenvård.

”Appen är enkel och användarvänlig, man behöver inte vara ett geni att använda den.”

Hoppas locka tandvårdsrädda
En annan målgrupp är tandvårdsrädda personer, som annars undviker tandvården. Den digitala mottagningen kan göra det lättare för dem att närma sig tandvården, tror Therese Svanbäck.
– I ett videosamtal har de större kontroll över situationen och kan bygga upp en tillit. Då är det lättare att komma överens om hur ett första besök kan gå till.
Startades i april
Den nya digitala mottagningen öppnades 27 april. Till en början tas patienter emot ett par timmar varje måndag, onsdag och fredag.
– Blir det högt tryck på de tiderna vi har att erbjuda, kommer vi att snabbt utöka detta, säger Therese Svanbäck.
För att besöka den digitala mottagningen måste patienterna ladda ner en app till telefonen och identifiera sig med hjälp av bank-id. Det går också att boka och besöka mottagningen via datorn.
– Appen är enkel och användarvänlig, man behöver inte vara ett geni att använda den.
Sökord styr följdfrågorna
I samband med bokningen väljer patienten ett besvärsområde och får svara på ett antal frågor som ställs utifrån vad de söker för.
– På så sätt har vi bakgrunden innan vi tar emot videosamtalet.
Patienterna får också viss information med det samma.
– De som väljer alternativet ”ont i en tand” får till exempel veta att de ska boka akut tandvård direkt.
Rätt i tiden
Videotandvård ligger rätt i tiden. En liknande tjänst finns hos tandvårdskedjan Aqua Dental, som erbjuder tillgång till gratis onlinetandläkare när patienterna uteblir till följd av covid-19.
Även Praktikertjänst har följt efter och erbjuder under maj kostnadsfri kontakt med tandläkare via chatt och video för patienter i Region Stockholm.
I maj har även Folktandvården Västra Götaland börjat med en digital klinik där patienter kan möta tandläkare i videosamtal för att få hjälp och råd.
Fler aktörer ligger i startgroparna.
Digitaliserade återbesök
Hos folktandvården i Örebro är den nya digitala mottagningen andra fasen i ett bredare projekt som har startats för att digitalisera vissa vårdmöten i regionen. Projektet startade innan pandemin var ett faktum och pågår till sommaren 2021.
Sedan februari har enstaka återbesök inom tandvården gjorts med hjälp av appen, som även används inom övriga hälso- och sjukvården i regionen.
Therese Svanbäck ser digitala återbesök som ett bra komplement till fysiska besök och tycker att de kan passa i olika situationer. Hon ger några exempel:
* kontroller efter operationer
* vissa motiverande samtal i samband med livsstilsförändringar hos kariesbenägna patienter
* småkontroller och rådgivning i samband med tandreglering
– Många tandregleringspatienter skulle uppskatta att slippa komma till kliniken varje gång, säger hon.
– Vi har också diskuterat att genomföra undersökningar på tvååringar via appen. Det är ett bra sätt att nå många föräldrar, men det behövs en ny kallelserutin innan vi kan börja med det.

”Vi har smugit igång verksamheten, men det kommer att ta tid innan vi har fått in digitala besök som en rutin.”

Planerar att bygga ut
Än så länge görs digitala återbesök i mycket liten omfattning.
– Vi har smugit igång verksamheten, men det kommer att ta tid innan vi har fått in digitala besök som en rutin.
I samband med digitala besök jobbar behandlaren vid dubbla skärmar. På den ena pågår samtalet, på den andra syns journalsystemet. I samband med besöken kan behandlaren visa patienten vissa delar av journalen, röntgenbilder med mera. Journalföring sker som vanligt och det går att spara nytagna mobilbilder till journalen om det behövs.
I Örebro kostar digitala besök normalt 200 kronor. För barn och unga upp till 23 år är de kostnadsfria och patienter med frisktandvårdsavtal får också digitala besök utan extra kostnad. De kan också ingå som en del i en större behandling utan att det kostar extra eftersom de då ersätter vissa fysiska besök.
Janet Suslick

Upptäck mer