Personalen protesterar: Ompröva avskedandet av folktandvårdsdirektören

I ett brev till regiondirektör Rickard Simonsson riktar personalen på folktandvårdsklinikerna i Kumla och Laxå skarp kritik mot avskedandet av Örebros tidigare folktandvårdsdirektör Idakajsa Sand.

Nyheter

Digital tandvård får tvååringarna att gapa

I två år har Folktandvården Region Örebro län drivit ett pilotprojekt med digitala tandhälsokontroller för tvååringar. Betyget från deltagarna har varit övervägande högt.

Metod, klinik & praktik

Tandvårdspatienter får åka buss gratis

Nästa år får patienter inom folktandvården i Örebro län åka buss till och från ett bokat besök hos tandvården utan att betala.

Nyheter

Stress är chefernas stora problem

Tandvårdens chefer tillhör de mest stressade i Region Örebro län, ­enligt tandvårdsdirektören Ola Fernberg. Därför arbetar folktandvården med förbättringar. Verksamhetscheferna får större inflytande, arbetsbördan ska minskas och förväntningarna ska bli tydligare.

Nyheter

Testar videovård i coronatider

Folktandvården Region Örebro Län har öppnat en digital mottagning. Den allra första patienten var ett förkylt barn som hade ramlat och slagit sin tand.

Covid-19

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons