Annons

Annons

TEV oroliga för sämre kostnadstäckning

Patrik Andrén, ordförande för Tandläkare – Egen verksamhet, TEV, tycker att utredningen för jämlik tandhälsa har gjort en bra genomlysning av svensk tandvård, men ser flera oroande förslag.

Utredningen visar till exempel att tandvården blivit bättre de senaste tio åren, vilket Patrik Andrén instämmer i. Han tycker också att det är bra att ta bort fri tandvård upp till 23 år.

Patrik Andrén TEV privattandläkare

Patrik Andrén


– Vi drar dock inte samma slutsats som utredningen, och tycker inte att de har löst problemen. Det är klart att det finns orättvisor, men den svenska tandvårdsförsäkringen som finns i dag är bra, och de flesta får högkostnadsskydd. Därför är det konstigt att man vill byta system.
Han lyfter flera saker i utredningens förslag som väcker oro:

  • Att den nya rapporteringen till Försäkringskassan ska innebära ökad administration, vilket tar tid från vården.
  • Att de patienter som hållit sig friska med förebyggande tandvård kanske får börja betala, vilket kan leda till minskad mängd friska patienter.
  • Att det ska bli prisreglering utan kostnadstäckning.

– Vi behöver också fånga upp grupper som hamnar mellan stolarna, till exempel personer med psykisk ohälsa. Det är svårt att tolka vad förslaget innebär för dem.
En ökad samverkan mellan privattandvården och regionerna tycker han är bra, men påpekar att det kan vara oklart vem regionerna ska vända sig till, då den lokala representationen inom privattandvården är olika stark i landet.
– Regionerna kan ta till sig mer av de specialister vi har i den privata sektorn, så det är bra att ha dialog.
Han tycker inte att det räcker med att ändra priset för tandvård för att komma åt ojämlikhet, eftersom det i dag finns barn som inte går till tandvården trots att det är gratis.
– Förslaget löser inte så mycket, utan är mer ett redskap i valrörelsen: att man kan fresta med tandvård för en lägre summa. Men det ska ju också bekostas av någon.
Läs en sammanfattning av utredningen här.
 

Upptäck mer