Annons

Annons

Tjänstetandläkarna röstade ja till SOL

Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård, SOL, blir en del av Tjänstetandläkarna. Det röstades igenom på Tjänstetandläkarnas årsmöte i fredags.

Tjänstetandläkarnas nya styrelse efter årsmötet 1 december 2023. Fr. v: Neriman Molla (nyval), Urban Alsemyr (omval), Isabel Brundin (omval), Carina Bergman, vice ordförande (nyval), Chaim Zlotnik, ordförande omval) och Ida Nilsson (nyval).

Foto: Ingrid Helander

TT:s styrelse 2024-2026

Ordförande: Chaim Zlotnik (omval)

 

Vice ordförande: Carina Bergman, TT Västra Götaland (nyval)

 

Ledamöter:
Neriman Molla, TT Kronoberg (nyval)
Ida Nilsson, TT Norrbotten (nyval)
Urban Alsemyr, TT Sörmland (omval)
Isabel Brundin, Uppsvenska TT (omval)

 

Propositionen från styrelsen om att ta upp SOL i Tjänstetandläkarna, TT, bifölls av årsmötet efter en stunds diskussioner. SOL har under en längre tid haft svårt att sammankalla en styrelse och kontaktade därför under våren TT:s styrelse med en förfrågan om ett sammangående.

Beslutet på TT:s årsmöte innebär att SOL under ett kommande extrainsatt årsmöte väntas lägga ner sin förening. I stället ska de fyra lokala SOL-föreningarna bilda nya lokalavdelningar inom TT. Förslaget som röstades igenom innebär också att de odontologiska lärarna ska ha ett fast mandat i förbundsstyrelsen samt att en del av de ekonomiska medel som SOL medför till TT ska användas till den årliga konferens som SOL normalt arrangerar, men nu med TT som arrangör.

I en motion från TT Skåne lyftes att många medlemmar lämnar föreningen i samband med föräldraledighet, då man upplever att kostnaden är för hög. TT Skåne ville därför se en sänkt medlemsavgift för föräldralediga under en begränsad tid med syfte att bibehålla medlemmar.

Motionen avslogs dock av årsmötet med motiveringen att det pågår en organisationsutredning med syfte att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet och på sikt en lägre ökningstakt av avgiften. Mötet diskuterade också att det redan nu finns avgiftsreducering för arbetslösa och pensionärer, samt att det vore olyckligt att lyfta ut en grupp, i det här fallet föräldralediga, när det kan finnas många andra grupper som i sådana fall skulle kunna argumentera för en lägre avgift.

Strax innan hade årsmötet röstat igenom att årsavgiften till TT höjs med tio kronor per månad, vilket innebär en årsavgift för fullbetalande medlemmar på 5 616 kronor. Även en höjning med fyra procent av arvodet till styrelsen röstades igenom.

Under dagen presenterade den avgående styrelseledamoten Ulrika Rebahn resultatet av den löneöversyn som föreningen gjort och konstaterade bland annat att allmäntandläkarnas löneökning i median var 3,5 procent och specialisttandläkarnas 3,2 procent.

– En bit ifrån märket på 4,1 procent alltså, konstaterade Ulrika Rebahn.

Mötet avslutades med val av ny styrelse där sittande ordförande Chaim Zlotnik fick förnyat förtroende. Dessutom avtackades avgående vice ordförande Gunilla Karlsson och Ulrika Rebahn som också lämnar styrelsen.

Upptäck mer