Annons

Annons

Tjänstetandläkarna vill ha bättre avtal

För första gången på många år har Akademikeralliansen, där Tjänstetandläkarna ingår, lämnat yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner om löneavtalet. Kraven handlar om att höja kvaliteten på avtalet som påverkar arbetet på regionnivå.

Akademikeralliansens förslag rör kompetensförsörjning, chefers arbetsmiljö och att förebygga konflikter i arbetsgruppen. Yrkandena lades fram till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den 16 september.
Bakom förslagen ligger ett kontinuerligt arbete med löneavtalet. Det har varit fokus på tre saker:
* ökad kvalitet i det lokala samtalet om långsiktig strategisk lönepolitik
* ett mer överskådligt löneavtal som är lättare att använda samt
* återkommande utvärderingar av det centrala avtalet.
Akademikeralliansen vill också ge centrala parter en mer stödjande, coachande och utvecklande roll för lokal lönebildning.
Samarbetar med andra akademikeryrken
Tjänstetandläkarna ingår i Akademikeralliansen, som består av 16 Sacoförbund som har tillsvidareavtal med SKR. Löneavtalet löper på och det innebär att det inte finns någon tidspress kring löneförhandlingarna.
Däremot förhandlar en del andra fackliga organisationer, exempelvis Läkarförbundet, mot tidsramen 31 oktober. På sikt påverkar sannolikt resultaten av dessa förhandlingar även Tjänstetandläkarna (TT) och de övriga förbunden som ingår i Akademikeralliansen.
Gäller för tandläkare inom folktandvården
Akademikeralliansens avtal omfattar bland andra alla tandläkare anställda inom folktandvården. Det gäller löner, men även frågor som arbetsmiljö, pensioner, försäkringar och övriga anställningsvillkor.

”Jag tror inte anställda förstår hur mycket jobb som ligger bakom kollektivavtalen.”

Susanna Magnusson leder Tjänsttandläkarnas arbete med förhandling och utredning och är TT:s representant i Akademikeralliansens förhandlingsdelegation.
– Avtalsarbetet löper på. Vi ser över olika saker kontinuerligt. Jag tror inte anställda förstår hur mycket jobb som ligger bakom de här kollektivavtalen.
Sifferlöst löneavtal
Vad gäller löner har TT och resten av Akademikeralliansen ett sifferlöst avtal som är individuellt och differentierat.
– Det innebär att lönerna sätts utifrån olika lönekriterier. Det vanligast är att man har ett ettårigt avtal som förhandlas fram på förvaltnings- eller bolagsnivå. Det genomförs också lönesamtal med medarbetare, men de kan vara av olika kvalitet, säger hon.
Privatanställda tandläkare omfattas inte
För anställda tandläkare på privata företag ser det annorlunda ut.
– Vi har inget kollektivavtal ännu för privatanställda. Därför uppmanar vi medlemmar att höra av sig till oss innan de börjar en anställning på ett privat företag, säger Susanna Magnusson.
Det finns många saker som är reglerade i kollektivavtalet som folk tar för givet, men de ingår inte automatiskt i ett avtal. Det kan handla om tjänstepension, olika försäkringar samt ersättning vid övertid, föräldraledighet och semester, till exempel.
Janet Suslick

Upptäck mer