Annons

Annons

Tjuvstart på forskarbanan

Den som är nyfiken på hur det är att vara forskare kan få en inblick redan under grundutbildningen. På institutionen för odontologi i Göteborg har man till exempel satsat på så kallade amanuenstjänster för att locka studenter till forskningen.

Lamija Alibegovic påbörjade sin amanuenstjänst på parodontologiavdelningen för ett år sedan. Det har varit en intensiv period, eftersom hon parallellt läst termin nio och tio på tandläkarprogrammet i Göteborg med många obligatoriska moment.

Lamija Alibegovic


– Framför allt har jag lärt mig att saker inte alltid går som man tänker att de ska göra. Man kanske tror att forskning är en spikrak väg, men det är det inte.
Hon tycker att det som har ­varit roligast med amanuenstjänsten är just detta: att hon fått större förståelse för hur forskning går till. Att man kan misslyckas flera gånger innan man lyckas.
– Det tror jag är bra att ha med sig. Det är också bra att man hela tiden utvärderar det man gjort och hur det har fungerat.
Under terminerna är tjänsten på 10 procent och under sommaren på heltid. Under vårterminen handlade arbetet framför allt om förberedelser inför projektet.

Forskar och undervisar

– Jag fick till exempel lära mig cellodling, och undervisa tandhygienist- och tandläkarstudenter i depurering och mikroskop­eringsövningar.
Hon tycker att hon lärt sig mycket av att undervisa andra, till exempel att bli bättre på just de sakerna man lär ut. Under amanuenstjänsten har hon också haft möjlighet att delta i de seminarier som ST-tandläkarna håller. Under höstterminen har hon både forskat och undervisat.
Ofta ingår forskningen i examensarbetet, men Lamija Alibegovic hade redan påbörjat sitt, så för henne blev det två parallella arbeten. Det har ibland varit lite svårt att ­passa in forskningen med schemat grundutbildningen.
– Men min handledare har ­varit tydlig med att skolan kommer först, och forskningen har varit ganska flexibel. Så det har fungerat väldigt bra.

Odla celler på implantat

Projektet hon arbetar med handlar om att odla celler på implantat med målet att se hur cellerna påverkas av och fäster till olika implantatytor.
Innan hon påbörjade tjänsten hade hon förväntat sig att det skulle vara mer forskningsinriktat, men hon tycker att hon har fått en bra helhetsbild av att även undervisa och delta i seminarier.
I januari tog hon examen ifrån tandläkarutbildningen, och då avslutades även tjänsten. Hon rekommenderar andra som funderar på att forska att söka amanuenstjänst, för att få en bra inblick i hur det fungerar.
– Jag kan tänka mig att fortsätta forska. Kanske med mer inriktning på klinisk forskning. Men nu vill jag ut och arbeta i allmäntandvården. Det behövs.

Nyfiken på forskning

Adam Alvenfors blev nyfiken på forskning under sitt examensarbete, fick bra kontakt med sin handledare, och sökte därför en amanuenstjänst. Han påbörjade sin tjänst vid avdelningen för cariologi i oktober.
– Det är en bra möjlighet att få fördjupa den nyfikenhet jag redan har på forskning och att få använda min beteendevetenskapliga bakgrund.
Han berättar om de två delar som ingår i tjänsten: undervisning och forskning. Han är assisterande lärare och undervisar på kurser i kvalitativa forskningsmetoder som ges för tandläkarstudenterna. Tillsammans med sin handledare lägger han upp på vilket sätt han ska vara delaktig i undervisningen, till exempel genom att hålla i en del av en presentation eller seminarium.

Cariologi och beteendevetenskap

Assistentläraruppdraget kan se lite olika ut beroende på vilket område man forskar inom. Till exempel vara mer praktiskt, som att lära ut mikroskopering, eller att undervisa i olika forskningsmetoder.
Adam kombinerar sitt examensarbete med forskningsdelen i tjänsten. Projektet berör cariologi och beteendevetenskap.
–Det här är även mitt intresse, så det är svårt att säga hur mycket tid jag lägger. Ibland blir det mer, ibland blir det mindre. Men det blir i alla fall minst en halv dag per vecka.

”Om jag får drömma högt skulle jag i framtiden vilja kombinera kliniskt arbete med forskning.”

Det går bra att hinna med tjänsten parallellt med utbildningen, men han påpekar att man behöver vara strategisk och planera för att det ska fungera bra.
– Det måste också finnas ett intresse, så att det inte blir ett måste. Jag har hoppat på det här för att jag tycker att det är roligt och lustfyllt.
Tjänsten är på ett år, på 10 procent under terminen och på heltid under två sommarmånader.
– Om jag får drömma högt skulle jag i framtiden vilja kombinera kliniskt arbete med forskning. Vi får se om det är möjligt.

Sex amanuenstjänster

I Göteborg finns sedan vår­terminen år 2010 sex stycken amanuenstjänster som riktar sig till tandläkarstudenter, tand­hygieniststudenter och tandteknikerstudenter. Tjänsten är på ett år, men kan förlängas till två. Tjänsterna utannonseras när de blir lediga.
Adam Alvenfors tycker att amanuenstjänster är en fin möjlighet för den som är nyfiken på hur forskning fungerar. Det ger möjlighet att träffa andra forskare, skapa nätverk och att få lön.
– Jag tror att drivkraften ska vara intresse och nyfikenhet. Då tror jag att man kan bli en bra forskare.

Upptäck mer