Annons

Annons

TLV föreslår ändringar i tandvårdsstödet

Nu är förslaget för förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år handlar förändringarna främst om röntgen och om undersökningar.

– Vi ser över ett område varje år. Röntgen har vi inte sett över tidigare, och det är något alla tandläkare utför oavsett specialitet, säger Barbro Hjärpe, senior odontologisk utredare på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
Hon berättar att de föreslagna förändringarna inte innebär några stora förändringar för tandvården; de flesta arbetar redan så, utan det handlar framför allt om att reglerna blir tydligare.
– Vi får fortfarande frågor om undersökning och förtydligar därför både åtgärderna för undersökning och röntgen.
Det som flest kommer att påverkas av är att undersökningsåtgärderna blir mer distinkt beskrivna, åtgärd 122 för röntgen tas bort och ersätts med två nya åtgärder, en ny åtgärd tillkommer för den som arbetar med implantat och omgörningstiden för fast protetik ändras.
– Vi ändrar tidsgränsen för när ny ersättning inte betalas ut för omgörning av fast protetik från två till tre år. Studier visar att 95 procent av protetiska konstruktioner håller i fem år, så detta är ett sätt att bibehålla hög kvalitet. Förändringen gäller dock inte avtagbara proteser, som kan behöva göras om då munnen förändras.
Den nya åtgärden för integrerad distans/kopplingskomponent följer utvecklingen för implantatbehandling, och innebär nya möjligheter att kunna skruva fast en separat implantatkrona.
– Vi vill få in synpunkter från tandvården på våra förslag innan de är klara. Alla behöver slå sina kloka huvuden ihop så att det fungerar bra för tandvården och är bra för patienterna.
I korthet innebär de föreslagna ändringarna:

  • Basundersökning 101, 111 och 112, får tydligare åtgärdsbeskrivning bland annat med att nödvändigt antal bitewingbilder ingår.
  • Åtgärd 103 och 107 för undersökning förtydligas, för åtgärd 107 tillförs allmänna råd med exempel när åtgärden kan användas.
  • Åtgärd 122 för delstatus tas bort och ersätts med två nya åtgärder: 127 för delstatus, och 128 för större delstatus.
  • Förtydliganden för övriga röntgenåtgärder men inga ändringar för tomografi.
  • Omgörningstiden för rehabilitering med fast protetik blir tre år istället för två år.
  • En ny tilläggsåtgärd för integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatkrona.
  • Mer enhetliga regler och villkor vid rehabilitering.
  • Språklig översyn.

Remissen skickades ut den 9 mars 2018 till ungefär 40 remissinstanser, men även andra tandläkare eller tandvårdspersonal kan lämna synpunkter på förslagen. Det ska ske senast den 17 april.
De nya reglerna börjar gälla 15 januari 2019 och finns på TLV:s hemsida.

Upptäck mer