Annons

Annons

Tog tre år att dra in legitimationen

2015 larmades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av Försäkringskassan om allvarliga brister i en tandläkares behandlingar, men först tre år senare drogs tandläkarens legitimation in.

Redan i slutet av 2015 skrev Försäkringskassan till IVO om omfattande brister i patientsäkerheten som upptäcktes i samband med efterkontroller av tandläkarens behandlingar. Tandläkaren var då anställd på en privatklinik i Stockholm men skaffade efter hand en egen klinik.
Förutom allvarliga brister i journaldokumentationen, som inte skrevs på svenska, hade Försäkringskassan också sett att uppgifter om diagnoser och terapi­plan saknades och att rotbehandlingar gjordes utan kofferdam.
Så småningom begärde IVO in patientjournaler, fotografier och röntgenbilder för elva av tandläkarens patienter. Först våren 2018, två och ett halvt år efter att Försäkringskassan hade slagit larm, anmälde IVO tandläkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och rekommenderade att tandläkarens legitimation skulle återkallas.
Grovt oskicklig
IVO:s bedömning var att tandläkaren var grovt oskicklig. Hon arbetade inte i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och patienterna hade inte fått en god tandvård. Tvärtom hade hon systematiskt felbehandlat patienterna.
I december förra året åter­kallade HSAN tandläkarens legitimation. Beslutet byggde på IVO:s granskning.
HSAN:s samlade bedömning är att tandläkaren hade visat ”omfattande kunskapsbrister inom alla odontologins områden i sin yrkesutövning. De brister som framkommit är så allvarliga att de måste bedömas som grov oskicklighet”.
Undermåliga journaler
Tandläkarens handläggning har inte i något av de elva granskade patientfallen varit i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt HSAN. Tandläkarens journalföring var genomgående knapphändig och ofullständig. Det saknades uppgifter om anamnes och mediciner, och diagnoser för enskilda tänder fanns inte med.
Röntgenbilderna som fanns var dåliga och saknade lämplig bildorientering. Dokumentation om röntgenbilder saknades, och röntgenbilder som uppgavs vara tagna fanns inte i journalen.
Ingen förebyggande behandling
Ingen av patienterna i de elva patientfallen som granskades hade fått någon förebyggande behandling. Tandläkaren åtgärdade inte karies och parodontal sjukdom, hon utförde rotfyllningar utan kofferdam, gjorde omfattande bro­konstruktioner som inte passade ihop och följde inte upp utförda behandlingar.
HSAN konstaterar att patienterna drabbades av onödigt lidande.
Tandläkaren själv ansåg att hon ”aldrig gjort något fel eller dåligt för patienternas tänder” och att hon hade haft ”99,9 procent nöjda patienter”.

Upptäck mer