Annons

Annons

Tomma tidböcker hot mot privattandläkarna

Tandvårdsbranschen drabbas hårt av coronapandemins konsekvenser. De flesta privata kliniker klarar troligen en kortare period av tomma tidböcker, men på sikt behövs stöd för att klara fasta kostnader. Annars går många mindre företag omkull, tror Patrik Andrén, ordförande för TEV, och Merit Lindberg, Privattandläkarnas vd.

”Vi mår bra och patienterna kommer fortfarande till oss. Alla ser en stor minskning men det verkar som de flesta än så länge håller igång sina mottagningar.” Lägesrapporten är daterad den 31 mars och kommer från Patrik Andrén, privattandläkare i Västerås och ordförande för Sveriges Tandläkarförbunds riksförening Tandläkare egen verksamhet, TEV. Den låter kanske ganska positivt, men själv har han de senaste veckorna bara arbetat på förmiddagarna och funderar intensivt på hur ekonomin ska hålla på sikt.

Patrik Andrén TEV privattandläkare

Patrik Andrén


– Det finns en oro för intäkterna och jag ser ju att vi skulle behöva korttidspermittera, men då jag känner en ovisshet kring vilka kriterier som gäller för utbetalning väljer vi i nuläget att avstå. De flesta privattandläkare som varit igång några år känner nog att de klarar en kortare period av stiltje, det är ju snart sommar då man ändå planerar för ledigheter, men det kan inte hålla på så här i sex månader, säger han.
Patrik Andrén noterar att coronasituationen även får följder som är svåra att förutse, till exempel vad våra patienter kommer att prioritera då allt är över. Kommer de fortfarande att välja förebyggande tandvård?

Slopade arbetsgivaravgifter

Ett problem för många privata vårdgivare är bankernas attityd till att låna ut pengar.
– Bankerna är trots krispaketen inte jättegenerösa, mitt intryck är att de är dåligt insatta i tandvården. Vi har precis lyckats förhandla till oss en checkkredit, men det satt långt inne. Slopade arbetsgivaravgifter skulle vara ett mycket bättre stöd för oss privattandläkare, menar han.

Smittskyddsregler

En ständig fråga i rapporteringen om covid-19 är tillgången på skyddsutrustning. I Västmanland tycker Patrik Andrén att det sedan tidigare finns ett bra samarbete mellan privattandvården, folktandvården och regionens beställarenhet, och en förfrågan har gått ut kring tillgången på material.
– Vi följer de smittskyddsregler som redan finns, använder handskar, munskydd och visir/skyddsglasögon och beställer som vanligt via depåerna.
Vad gäller den nationella samordningen av materialtillgång har den enligt Patrik Andrén hittills inte märkts av för privattandvårdens del.
– Ett samråd vore ju mycket klokt, det är ju viktigt att de inte glömmer bort tandvården.

Tillgång på skyddsutrustning

Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna, är inne på samma linje.

Merit Lindberg Privattandläkarna

Merit Lindberg


– Socialstyrelsen har kommunicerat att de kommer att ta hänsyn till tandvården när det gäller den nationella samordningen av tillgången på skyddsutrustning. Insikten finns att tandvården måste kunna jobba, att det är viktigt för folkhälsan på sikt.
Även Merit Lindberg konstaterar att tandvårdsbranschen drabbas hårt av coronapandemins konsekvenser.
– Det handlar om både hälsa och ekonomi. Dels finns det ju en smittorisk i kontakten med patienter, men det handlar också om sjukskriven personal och en minskad besöksfrekvens. Privattandläkarna har en stor andel äldre patienter eftersom ungefär 80 procent av dem som är 70 år eller äldre går privat.

“Försvinner patienterna så försvinner intäkterna, och en småföretagarbransch som privattandvården kan inte stå utan intäkter alltför lång tid.”

Tandvårdsbranschen är i grunden välmående, påpekar Merit Lindberg; patienterna är nöjda, svensk tandvård håller hög kvalitet och patienttrycket är högt, och på lång sikt kan branschen överleva och blomstra igen om man får tillräckligt stöd under den här perioden, tror Merit Lindberg.
– Men patientintäkterna är de enda intäkter man har. Försvinner patienterna så försvinner intäkterna, och en småföretagarbransch som privattandvården kan inte stå utan intäkter alltför lång tid.

Stor andel äldre patienter

Merit Lindberg anser att det nu är skarpt läge för politiker att visa vad man vill ha för tandvård. Hur många företagare som riskerar att slås ut är svårt att säga. Tiden avgör.
– Det är värst för dem som har en stor andel äldre patienter, konstaterar hon.

Avskaffa vårdmomsen

Privattandläkarna driver bland annat frågan om att avskaffa vårdmomsen och har skickat brev till Skatteverket med önskemål om att åtminstone tillfälligt ta bort den. Merit Lindbergs bild är att vårdmomsen skapat merkostnader i tandvården, men hon har inga siffror. Hon anser att TLV, Tandvårds- och läkemedelsverket, borde har räknat på detta när referenspriserna uppdaterades inför 2020.
– Vi tycker att man i det här läget ska betrakta en inhyrd sjukvikarie som en tjänst knuten nära vården och inte som personaluthyrning, vilket är momspliktigt.
Liksom personalkostnader är hyror en tung fast kostnad för en mottagning, som därför skulle ha stor nytta av att få stöd till hyran.

Upptäck mer