Annons

Annons

Torterade flyktingar ofta tandvårdsrädda

Tandvårdsrädsla är mer än sex gånger så vanligt hos flyktingar som utsatts för tortyr jämfört med flyktingar som inte har upplevt tortyr. Det visar en norsk studie.

Erfarenhet av tortyr sexfaldigar risken för tandvårdsrädsla bland flyktingar och leder till undvikande av tandvård, enligt en norsk studie av drygt 170 flyktingar från 13 länder. Bland de tortyrutsatta som även led av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, var tandvårdsrädsla mer än nio gånger vanligare. Den utsatta situationen i tandläkarstolen, vassa metalliska instrument samt skarpt ljus i ansiktet kan alla trigga minnen från tidigare tortyrsituationer.
Flyktingarna intervjuades muntligt med i förväg bestämda enkätfrågor som översatts till respektive språk och lästes upp med hjälp av tolkar som också tolkade svaren. Flyktingarnas tandstatus undersöktes också på plats.
I den norska studien var 135 av de drygt 170 flyktingarna antingen från Eritrea, Syrien eller Somalia, länder kända för att använda tortyr. Bland männen hade drygt hälften, 52 procent, upplevt tortyr och bland kvinnorna var motsvarande siffra 37 procent. Bland de tortyrutsatta hade 62 procent upplevt tortyr mot ansiktet, 35 procent mot munnen och 23 procent direkt mot tänderna.
Flyktingar med tandvårdsrädsla undviker ofta besök i tandvården trots att de har behov. I den norska flyktinggruppen fann forskarna massiva behov av tandvård, men endast var tredje flykting som upplevt trauma eller smärta från tänderna hade uppsökt en tandläkare.
Forskarna menar att det är viktigt för all tandvårdspersonal att vara medvetna om dessa samband för att undvika psykologisk retraumatisering vid behandling av flyktingar.

Upptäck mer