Annons

Annons

Trenden mot ökad karies har kanske vänt

Karies fortsätter att öka hos yngre barn, men nu syns det kanske en vändning i statistiken hos de allra yngsta. Det visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa) i sin senaste årsrapport.

Statistiken omfattade år 2018 nästan 763 000 barn mellan tre och elva år.
Trenden att barnkullarna har mer karies än tidigare kullar i samma ålder är ganska genomgående och konsekvent bland barn mellan fem och elva år, men fyraåringarna har 2018 ungefär lika mycket karies som fyraåringarna 2017, och hos treåringarna syns det för första gången på länge en liten minskning.
Det är medelvärdet på antalet karierade eller fyllda tänder (dft) hos barnen som SKaPa har tittat på. 15 folktandvårdsorganisationer och 272 Praktikertjänstmottagningar ingår i statistiken 2018.
Lars Gahnberg, professor och ansvarig för SKaPa, anser att det är för tidigt att dra slutsatsen att karies inte längre ökar bland de minsta barnen.
– Vi behöver data för ytterligare några år innan det går att göra den tolkningen, säger han.
Dft varierar
Medelvärdet i dft för treåringarna år 2018 är 0,17, men det varierar en del mellan organisationerna.
Lägst dft har treåringarna inom folktandvården i Halland (0,09) följt av Uppsala och Norrbotten. Högst dft har treåringarna inom folktandvården i Kronoberg (0,28), Jämtland och Kalmar.
Tittar man på tioåringarna är medelvärdet i dft år 2018 1,07. Lägst dft har tioåringarna som går hos privata tandläkare (0,86) följt av tioåringarna hos folktandvården i Uppsala och Jämtland. Högst dft har tioåringarna hos folktandvården i Skåne (1,27), Kronoberg och Västmanland.
Många får inte förebyggande behandling
Samtidigt är det bara lite drygt hälften (51 procent) av patienterna mellan 10 och 19 år som får sjukdoms- eller förebyggande behandling i samband med reparativ terapi på grund av karies, enlig SKaPa.
Variationen mellan vårdgivare är stor.

Upptäck mer