Annons

Annons

Trivsel i topp i Blekinge

För ett år sedan började Folktandvården Blekinge arbeta på ett nytt sätt. Vårdutförarna har fler bokade vårdtimmar, men samtidigt mindre klinikbunden tid. De anställda är nöjda med nyordningen, visar en utvärdering.

När den nya arbets­model­len infördes, var målet att öka trivseln, skapa effektiva flöden och göra det lättare att rekrytera medarbetare. På grund av avbrott under pandemin är det för tidigt att säga om modellen har slagit väl ut ekonomiskt, men vård­tiden har ökat för perioden september 2019 till februari 2020. En enkät­under­sökning visar att medarbetarna trivs och är i stort sett nöjda med det nya systemet.

Jämfört med tidigare finns det ett tydligare regelverk, och förhoppningen är att arbets­tiden på så sätt är mer effektiv, enligt tandvårdsdirektören ­Håkan Bergevi. Han tror att förändringen är lyckad.
– Vi ser en stor vinning. Vi får ut mer patienttid trots att vi minskar den klinikbundna tiden, säger han.
Sedan september 2019 har arbetstiden delats upp i bokningsbara vårdtimmar (30 timmar i veckan), övrig tid (sju timmar i veckan) och ej klinikbunden tid (tre timmar i veckan). Det enda som får tas från den bokningsbara vårdtiden är två timmar i månaden till terapimöten och sju arbetsdagar per år till utbildning.

Håkan Bergevi

Håkan Bergevi


Vårdtimmarna är patienttid och då är det fokus på patientflöde. ”Övrig tid” är främst administration och fika.
– Övrig tid läggs så koncentrerat som möjligt så att vi kan arbeta mer effektivt, säger Håkan Bergevi.
Ej klinikbunden tid kan användas till inläsning och liknande.
– Jag kallar det ”fritt valt arbete”. Medarbetarna behöver inte be om att få tiden och behöver inte redovisa för den.

Minimikrav på öppettider

Ramarna för schemaläggningen har bestämts av folktandvårdens ledning, och det finns också vissa minimikrav på öppettider, men hur det tillämpas är upp till varje klinik.
En utvärdering som har gjorts under våren visar att de anställda inom Folktandvården Blekinge är nöjda med arbets­modellen.
De allra flesta (91 procent) tycker att schemaläggnings­modellen är bra eller mycket bra, visar en webbaserad enkät som gick ut till 278 anställda i slutet av mars i år. 189 svarade (68 procent).
Nästan lika många (85 procent) tycker att antalet kliniska timmar, alltså den bokningsbara vårdtiden, känns bra eller mycket bra.

Vill ha större möjlighet till flex

Lite färre, 74 procent, tycker att tiden för administration räcker till.
– Kommentarerna visar att en del inte hinner med administrationen på den tid som är avsatt, vilket kan orsaka stress, konstaterar Håkan Bergevi.
En del nämner också att de vill ha större möjlighet att ta ut flextid. Sedan den nya arbetsordningen infördes får de anställda nämligen inte längre flexa ut på den bokningsbara vårdtiden.
– Förr fanns det en del som jobbade ihop flextid som sedan togs ut när de skulle ha haft patienter, förklarar Håkan Bergevi.

Alexandra Ioannidis

Alexandra Ioannidis Olsson


En svaghet med utvärderingen är att knappt 50 procent av tandläkarna inom Folktandvården Blekinge svarade, enligt Alexandra Ioannidis Olsson, ordförande i Tjänstetandläkarnas lokala avdelning i Blekinge.
– Helst hade vi sett att svarsfrekvensen varit högre för att få en bättre säkerhet i siffrorna, säger hon.
Dessutom gjordes ingen liknande undersökning innan den nya modellen infördes, vilket innebär att det inte går att jämföra resultaten med tidigare.

Två arbetslag omlott

På Folktandvården Karlshamn arbetar 34 personer i två arbetslag omlott. Alla jobbar två korta dagar mellan klockan 7 och 12.30 och en lång dag från klockan 7 till 17. Två dagar arbetar de mellan klockan 7 och 16. På torsdagar arbetar alla samtidigt.
Det är alltid 30 timmar bokbar tid i veckan för vårdutförarna.

Jan Bläckberg

Jan Bläckberg


– De flesta tandläkare jobbar på ett rum fyra dagar i veckan och någon halvdag i veckan i team på två rum. Det ger större variation, berättar Jan Bläckberg, avdelningschef på Folk­tand­vården Karlshamn.
Han arbetar också kliniskt som tandläkare.
– Överlag har den nya schema­läggningen fungerat mycket bra. Ingen vill gå tillbaka, slår han fast.
Den stora fördelen är att det blir mindre arbetstid på plats, 37 timmar i veckan.
– Nackdelen är att det hittills har varit svårt att hinna skriva patientjournaler mellan patienterna. En del har samlat på sig flextid som de inte har kunnat ta ut. Nu kommer vi att förlänga tiden något vid patientbehandlingar, berättar Jan Bläckberg.

Bra blandning

De flesta är nöjda med det nya systemet och tycker att arbetsmiljön är god.
– Allt kan bli bättre, så man ska inte slå sig till ro, men vi står väldigt väl rustade nu. Vi har en fullbemannad klinik och hög kompetens. De nya tandläkarna får en god handledning, flera tandläkare är nischade och det är en bra blandning. Det är viktigt för att det ska funka. Brist på tandläkare skapar annars köer och stress.
Janet Suslick

Upptäck mer