Trivsel i topp i Blekinge

För ett år sedan började Folktandvården Blekinge arbeta på ett nytt sätt. Vårdutförarna har fler bokade vårdtimmar, men samtidigt mindre klinikbunden tid. De anställda är nöjda med nyordningen, visar en utvärdering.

Arbetsmiljö

Stress är chefernas stora problem

Tandvårdens chefer tillhör de mest stressade i Region Örebro län, ­enligt tandvårdsdirektören Ola Fernberg. Därför arbetar folktandvården med förbättringar. Verksamhetscheferna får större inflytande, arbetsbördan ska minskas och förväntningarna ska bli tydligare.

Nyheter

Gott samarbete ger bättre tandvård

Tandvårdspersonal som upplever stöd, tillit och gemenskap tycker att de gör ett bättre jobb än de som känner att arbetsklimatet brister.

Nyheter

Arbetsmiljön påverkar stress

Den psykosociala arbetsmiljön på tandläkarhögskolorna avgör om kvinnliga studenter känner sig stressade, enligt Ingrid Schéle, nybliven doktor i psykologi.

Student

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons